مدیریت و منابع انسانی باور من بر این است ایران با اراده خودمان ساخته می شود. اگـــــــر روحیه و امید داشته باشیم. کوشش من در این وب سایت، ثبت دلنوشته ها، دغدغه های شخصی و مستند کردن ابزارها و روشهایی برای بهبود مدیریت و وضعیت منابع انسانی است. ایمیل:azaminejad@gmail.com همراه:11-16-210-0912 http://www.hrjournalist.com 2018-04-22T10:38:51+01:00 text/html 2018-04-22T04:13:47+01:00 www.hrjournalist.com سید محمد اعظمی نژاد وبینار آموزشی «با انتخاب خود بزرگ شوید»-جلسه اول http://www.hrjournalist.com/post/499 <div style="text-align: center;"><a href="http://www.eventbox.ir/10x-wbnar01" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.eventbox.ir/uploads/bannerlogo/5adb13b56c7b7.jpg" alt=""></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;">لینك ثبت نام آنلاین:‌</div><div style="text-align: left;"><a href="http://www.eventbox.ir/10x-wbnar01" target="" title="">http://www.eventbox.ir/10x-wbnar01</a></div> text/html 2018-04-19T20:02:20+01:00 www.hrjournalist.com سید محمد اعظمی نژاد اعتماد... http://www.hrjournalist.com/post/498 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.toolgram.ir/Uploads/Posts/Images/f515dad9-2b53-4ef1-881d-7ed8186433c2.jpg" alt=""> <div><br></div><div><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;">⁣#اعتماد&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;">#چالش_رهبری&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;">#توسعه</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;">#مهارت_رهبری&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;">#کارگاه_آموزشی</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;">#سیدمحمداعظمی_نژاد</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;">⁣https://evnd.co/CKqS2</span></div> text/html 2018-04-15T06:04:36+01:00 www.hrjournalist.com سید محمد اعظمی نژاد كارگاه آموزشی چالش رهبری (همراه با بازی پینت بال رهبری) http://www.hrjournalist.com/post/497 <div style="text-align: center;"><a href="https://evand.com/events/leadershipchallenge" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/539/1615595/lpiver03.jpg" alt=""></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">برای كسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام آنلاین به لینك زیر مراجعه كنید:‌</font></div><div style="text-align: left;"><a href="https://evand.com/events/leadershipchallenge" target="" title=""><font size="3">https://evand.com/events/leadershipchallenge</font></a></div> text/html 2018-04-15T02:51:22+01:00 www.hrjournalist.com سید محمد اعظمی نژاد چگونه یک عضو موثر در هیات‌مدیره شرکت باشیم؟ http://www.hrjournalist.com/post/496 <div class="lead justify" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; padding: 16px; color: rgb(63, 63, 63); line-height: 1.6em;"><font face="Mihan-Yekan" size="2"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://donya-e-eqtesad.com/images/logo.png" alt=""></font></div><div class="lead justify" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; padding: 16px; color: rgb(63, 63, 63); line-height: 1.6em;"><span class="g-writer" style="box-sizing: border-box; display: block; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 28.1599998474121px;"><font face="Mihan-Yekan" size="2"><div class="newspaper-number" style="box-sizing: border-box; display: inline; line-height: 18px; text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box;">شماره روزنامه&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box;">۴۳۰۴</span></div><span style="color: rgb(0, 0, 0); line-height: 18px; text-align: right;"></span><span style="color: rgb(0, 0, 0); line-height: 18px; text-align: right;"></span></font><div class="current-time" style="box-sizing: border-box; color: rgb(33, 33, 33); line-height: 18px; text-align: right;"><time datetime="2018-04-14T19:30:00+00:00" data-calendar-georgian="یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۷" style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Yekan" size="2">یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۷</font></time></div><div class="islamic-civil" style="box-sizing: border-box; display: inline; line-height: 18px; text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="2"><time datetime="2018-04-14T19:30:00+00:00" data-calendar-persian="۲۶ فروردین ۱۳۹۷" style="box-sizing: border-box;">۲۹ رجب ۱۴۳۹</time>&nbsp;|&nbsp;<time datetime="2018-04-14T19:30:00+00:00" data-calendar-persian="26 Farvardin 1397" dir="ltr" style="box-sizing: border-box;">15 April 2018</time></font></div></span><span class="g-writer" style="box-sizing: border-box; display: block; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 28.1599998474121px;"><font face="Mihan-Yekan" size="2">سیدمحمد اعظمی‌نژاد</font></span><span class="g-writer" style="box-sizing: border-box; display: block; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 28.1599998474121px;"><font face="Mihan-Yekan" size="2">رئیس کمیته آموزش و پژوهش انجمن مدیریت ایران</font></span></div><div class="lead justify" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; padding: 16px; color: rgb(63, 63, 63); line-height: 1.6em;"><font face="Mihan-Yekan" size="2">معمولا بیشتر اعضای هیات‌مدیره، رهبران با تجربه هستند. نیمی از اعضای هیات‌مدیره پانصد شرکت برتر در بازار سهام نیویورک و نزدک در فهرست S&amp;P۵۰۰، دو برابر مدیران عامل، ‌تجربه اجرایی دارند و اکثریت قریب به اتفاق، مدیران عامل سابق هستند. اما وابستگی نزدیک این دو موقعیت، موجب ایجاد مشکلاتی می‌شود. برای یک عضو هیات‌مدیره دشوار است که تحت رهبری و کنترل مدیرعامل باشد و دقیقا به همین دلیل شرکت‌ها از سال ۲۰۰۰ به بعد شروع به جداسازی و شفاف سازی نقش‌ها در هیات‌مدیره کردند. با این حال، این تقسیم نقش می‌تواند مشکل دیگری ایجاد کند: هنگامی که عضو هیات‌مدیره، مدیرعامل نیست، این خطر واقعی وجود دارد که او شروع به‌کار به عنوان یک مدیر اجرایی جایگزین کند و این خود سرآغاز درگیری و سردرگمی در میان مدیران ارشد شرکت می‌شود!</font></div><div class="article-body" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; margin-left: auto; margin-right: auto; margin-top: 1.1em; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.0392157) 0px 1px 3px, rgba(0, 0, 0, 0.109804) 0px 1px 2px; padding: 16px; border-top-width: 1px !important; border-top-style: solid !important; border-top-color: rgb(221, 221, 221) !important;"><div class="primary-files" style="box-sizing: border-box; width: 286.765625px; float: right; padding-left: 12px;"><a class="fancybox contain-img" itemprop="url" href="https://static2.donya-e-eqtesad.com/thumbnail/RngVqJuJLj4G/vXJwwA1o8rIoZ7wrPHPV-QYqssTF6UH1BwhMCHO9O4SdbVkfXsgGzoUd_TJ-3x87lBH-hXHgenSPkchyUb3fFQ8Bvzddp2Sh0M_ZFb9brmlgCK77U9qL4Q,,/p28-01.jpg" title="چگونه یک عضو موثر در هیات‌مدیره شرکت باشیم؟ " dideo-checked="true" style="box-sizing: border-box; text-decoration: none; display: block; background-color: transparent;"><img src="https://static2.donya-e-eqtesad.com/thumbnail/RngVqJuJLj4G/vXJwwA1o8rIoZ7wrPHPV-QYqssTF6UH1BwhMCHO9O4SdbVkfXsgGzoUd_TJ-3x87lBH-hXHgenSPkchyUb3fFQ8Bvzddp2Sh0M_ZFb9brmlgCK77U9qL4Q,,/p28-01.jpg" alt="چگونه یک عضو موثر در هیات‌مدیره شرکت باشیم؟ " itemprop="contentUrl representativeOfPage" style="box-sizing: border-box; border: 0px; display: block; width: 274.765625px; height: auto; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.117647) 0px 1px 3px, rgba(0, 0, 0, 0.239216) 0px 1px 2px;"><span class="img-caption" style="box-sizing: border-box; padding: 4px 0px; text-align: center; display: block; color: rgb(68, 68, 68); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(230, 230, 230);"></span></a></div><div id="echo-detail" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; margin-left: auto; margin-right: auto;"><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(63, 63, 63);"><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; line-height: 1.6em; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="2">پس چه کارهایی برای یک عضو هیات‌مدیره مناسب است ؟ مرکز مدیریت INSEAD به تازگی مطالعه پژوهشی دقیقی با نظرسنجی از ۲۰۰ عضو هیات‌مدیره از ۳۱ کشور مختلف، ۸۰&nbsp;<span style="box-sizing: border-box;"><a href="https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87" title="مصاحبه" dideo-checked="true" style="box-sizing: border-box; text-decoration: none; color: rgb(2, 59, 130); background-color: transparent;">مصاحبه</a></span>&nbsp;با اعضای هیات‌مدیره سهامداران و مدیران عامل به انجام رسانده است. باوجود تفاوت‌های اندک (که عمدتا مربوط به ساختار مالکیت و فرهنگ سازمانی شرکت‌ها می‌شود)، نتایج قابل توجهی از نظرات این افراد درباره یک عضو هیات‌مدیره خوب در این پژوهش به دست آمده است.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; line-height: 1.6em; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="2">جالب است بدانید تمامی پاسخ دهندگان این پژوهش در این باره هم نظر بودند که یک عضو هیات‌مدیره موثر، به عنوان یک عضو تصمیم ساز در تمامی سطوح عمل می‌کند و به این ترتیب به رهبری سازمان کمک می‌کند. عضو هیات‌مدیره مسوول و نماینده هیات‌مدیره است، درحالی‌که مدیرعامل مسوول مخاطبان عمومی شرکت است. این تمایز مهم باعث می‌شود که کار یک عضو هیات‌مدیره بسیار متفاوت از مدیرعامل شرکت باشد و به همین خاطر مهارت‌ها و تجارب ویژه‌ای را می‌طلبد. در این نوشتار اصول الزامی مورد نیاز یک عضو هیات‌مدیره تشریح شده است:‌</font></p><h3 style="box-sizing: border-box; font-weight: normal; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="2">اصل اول- یک راهنمای در سایه باشید.</font></h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; line-height: 1.6em; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="2">بیش از ۸۵ درصد از اعضای هیات‌مدیره مورد مطالعه، زمانی به‌عنوان مدیرعامل مسوولیت داشته‌اند. آنها روی ایجاد یک چشم‌انداز، حرکت‌های جسورانه، انتصاب افراد، سفارش گذاری پذیرش مسوولیت و نمونه سازی پیشرفت کرده‌اند. این اقدامات و نتیجه گرا بودن، این مدیران را به عنوان یک ستاره در صحنه نمایش نگاه داشته است.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; line-height: 1.6em; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="2">اما با تبدیل شدن به یک هیات‌مدیره، تقریبا همه این افراد متوجه شدند که صلاحیت‌ها و ویژگی‌های شخصی آنها در قامت مدیرعامل با یک عضو هیات‌مدیره –حتی کمکی- بسیار متفاوت است.</font></p><h3 style="box-sizing: border-box; font-weight: normal; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="2">درباره اصل اول این ویژگی‌ها را توصیف کرده اند:</font></h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; line-height: 1.6em; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="2">خویشتن داری. اگر می‌خواهید مرکز توجه و نقش اول صحنه، در کسب و کار باشید، بهتر است عضویت در هیات‌مدیره را فراموش کنید. اعضای هیات‌مدیره قدرتمند شرایطی را ایجاد می‌کنند که به دیگران اجازه می‌دهد درخشش داشته باشند. افراد موثر هیات‌مدیره، کمتر صحبت می‌کنند، تمرکز آنها بر فرآیندها و افراد است و نه بر محتوا و مشوق ها. بهتر است دو&nbsp;<span style="box-sizing: border-box;"><a href="https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86" title="قانون" dideo-checked="true" style="box-sizing: border-box; text-decoration: none; color: rgb(2, 59, 130); background-color: transparent;">قانون</a></span>&nbsp;را درباره خویشتن داری رعایت کنید: از استفاده واژه «من» اجتناب کنید و در هر جلسه هیات‌مدیره بیش از ۱۰ درصد از زمان جلسه را نگیرید.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; line-height: 1.6em; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="2">صبور باشید. اعضای هیات‌مدیره موفق در مورد کارشان پرشور هستند، اما این اشتیاق از طریق توانایی مکث و انعکاس به موقع آن است. به جای عجله کردن برای انجام کارها به سرعت، روی انجام کارها به درستی تمرکز می‌کنند. آنها خودآگاهی و تفکر را تشویق می‌کنند.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; line-height: 1.6em; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="2">در دسترس باشید. اگرچه اکثریت اعضای هیات‌مدیره به صورت نیمه وقت در شرکت حاضر می‌شوند اما اعضای موثر هیات‌مدیره به‌طور کامل متعهد و در زمان مورد نیاز در دسترس قرار دارند. شما باید به سازمان اطمینان بدهید به‌طور کامل شرایط را رصد می‌کنید و در دسترس هستید.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; line-height: 1.6em; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="2">بررسی انجام شده در insead نشان می‌دهد برای موفقیت در هیات‌مدیره یک شرکت نیازی به داشتن دانش آن&nbsp;<span style="box-sizing: border-box;"><a href="https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA" title="صنعت" dideo-checked="true" style="box-sizing: border-box; text-decoration: none; color: rgb(2, 59, 130); background-color: transparent;">صنعت</a></span>&nbsp;وجود ندارد! زیرا متخصصان اغلب به‌جای سازماندهی فرآیند تصمیم‌گیری جمعی به دنبال راه‌حل‌های تخصصی هستند. دیدن تصویر بزرگ(Big Picture)، ساختن فرضیه‌های واقع‌گرایانه و اتصال آنها به راه‌حل‌ها، توانایی‌های مهم‌تری برای یک عضو هیات‌مدیره است.</font></p><h3 style="box-sizing: border-box; font-weight: normal; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="2">اصل دوم- تمرین کار تیمی کنید و نه تیم‌سازی!</font></h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; line-height: 1.6em; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="2">دیوید فیتزالان، مدیرعامل سابق زنجیره خرده‌فروشی‌های بین‌المللی انگلیسی، سخت تلاش کرد تا رویکرد تدریجی خود را در اولین تجربه عضویت در هیات‌مدیره اجرا کند. او دو تیم فرعی را سازماندهی کرد تا درباره اهداف مشترک، قوانین تیم و انتظارات متقابل اعضا صحبت کنند. تمام ۱۰ مدیر ارشد، برای اولین‌بار در یک تیم حضور داشتند و فیتزالان در تلاش بود تا مدیران را به هم نزدیکتر کند.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; line-height: 1.6em; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="2">هجده ماه پس از آن، ارزیابی هیات‌مدیره، اطلاعات عجیبی به او منتقل کرد: مدیران از تلاش‌های او قدردانی نمی‌کردند. فیتزالان پس از بازتاب نظرات خود، متوجه شد که مدیران ارشد اجرایی علاقه‌مند به حضور در یک تیم سنتی نیستند. آنها زمان کمتری را صرف می‌کنند (چهار تا شش جلسه هیات‌مدیره در سال و بعضی جلسات کمیته و تماس تلفنی) و هر عضو معمولا در بیش از یک هیات‌مدیره حضور دارد. اکثر آنها کارهای متفاوت و تمام‌وقت دارند. مدیران ارشد ترجیح می‌دهند در یک گروه موقت برای حل<span style="box-sizing: border-box;"><a href="https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA" title="مشکلات" dideo-checked="true" style="box-sizing: border-box; text-decoration: none; color: rgb(2, 59, 130); background-color: transparent;">مشکلات</a></span>&nbsp;برای اولین و کوتاه‌ترین زمان ممکن، با مساله مواجه شوند.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; line-height: 1.6em; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="2">رویکرد فیتزالان در حال‌حاضر ارتباط مستقیم با مدیران به صورت جداگانه قبل از جلسات هیات‌مدیره است، هر زمان که مشغول به‌کار با موارد پیشنهادی است، مشاوره می‌کند. پس از جلسه، او با یادداشت ها، گزارش‌ها و تماس‌های تلفنی موضوع جلسه را پیگیری می‌کند.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; line-height: 1.6em; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="2">فیتزالان در جلسات هیات‌مدیره، سعی می‌کند تا تمام مدیران را به لحاظ زمان ارائه نظرات هماهنگ کند. هیچ مدیرعاملی نمی‌تواند بار دوم نظر خود را ارائه کند، مگر تا زمانی که همه اعضای هیات‌مدیره نظراتشان را بیان کنند و مدیرعامل فقط می‌تواند برای شفافیت بیشتر سوال بپرسد، نه ارائه نظر. فیتزالان به دقت زبان بدن اعضا در جلسه را مدنظر قرار می‌دهد و به محض مشاهده نشانه‌های خستگی، تحریک یا ناراحتی مداخله می‌کند. در صورت وجود اختلاف نظر، او اجازه می‌دهد بحث ادامه یابد تا زمانی که یک توافق حاصل شود. او به‌طور کلی مخالف استفاده از رای‌گیری برای حل اختلافات است زیرا احساس می‌کند که روح مشترک را از بین می‌برد. در زمان تصمیم‌گیری، فیتزالان بر روی رسیدن به یک توافق مشخص و قابل اجرا، تمرکز می‌کند و از درک کامل مدیرعامل از این توافق اطمینان حاصل و از آن پشتیبانی می‌کند.</font></p><h3 style="box-sizing: border-box; font-weight: normal; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="2">اصل ۳: تمرین آزمایشی داشته باشید.</font></h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; line-height: 1.6em; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="2">اعضای کم تجربه هیات‌مدیره اغلب فکر می‌کنند که همه شغل آنها به حضور در جلسات هیات‌مدیره خلاصه می‌شود. در این حال افراد باتجربه به خوبی می‌دانند که جلسات فقط نوک کوه یخ است. سهم بزرگی از کار جلسات هیات‌مدیره تنظیم دستور جلسه و آماده کردن یک بسته پیشنهادی برای تصمیم‌گیری است.</font></p><h3 style="box-sizing: border-box; font-weight: normal; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="2">اصل ۴: به‌طور جدی به کمیته‌ها نگاه کنید.</font></h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; line-height: 1.6em; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="2">اعضای باتجربه هیات‌مدیره به‌خوبی می‌دانند که کلید موفقیت یک هیات‌مدیره کار در کمیته‌ها است. همانطور که مانفرد ون در مرو، رئیس هیات‌مدیره یک هلدینگ بزرگ با ۱۱ شرکت زیرمجموعه و به‌عنوان عضو هیات‌مدیره در آنها است توضیح می‌دهد، «ما سه‌چهارم کار را در جلسات کمیته انجام می‌دهیم. کمیته‌ها کوچک هستند، اعضای آن تخصص خاصی دارند و بحث‌ها همواره بی‌پرده است.&nbsp; جلسات هیات‌مدیره رسمی‌تر است، بنابراین من سعی می‌کنم بحث‌های عمیقی در سطح کمیته داشته باشم؛ آنها را به تمام کارهای تحلیلی بسپارم و تصمیمات را برای کل هیات‌مدیره تهیه کنم.»</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; line-height: 1.6em; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="2">ون دمرو به عنوان رئیس هیات‌مدیره تصمیم می‌گیرد که چه کسی در این کمیته‌ها عضو شود. او از طریق تماس‌های ماهانه کار کمیته‌ها را رصد می‌کند، او‌ به‌روزرسانی برنامه‌ها، فعالیت‌های کامل نشده و ایده‌های آینده را در دستور کار خود دارد. برای اطمینان نظم جلسات کمیته، او به خوبی برنامه‌ریزی می‌کند تا با کل اعضای هیات‌مدیره در طول یک دوره دو روزه، ملاقات داشته باشد. هنگامی که نیاز به یک جلسه غیررسمی ایجاد می‌شود، او ترتیب می‌دهد تا آن را از طریق ویدئو کنفرانس به جای ملاقات شخصی، ترتیب دهد تا مدیران بیشتری بتوانند شرکت کنند.</font></p><h3 style="box-sizing: border-box; font-weight: normal; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="2">اصل ۵: بی‌طرف باقی بمانید.</font></h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; line-height: 1.6em; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="2">اگرچه بسیاری از اعضای هیات‌مدیره باتجربه مشتاق هستند تا از دانش و تجربه آنها به‌طور کامل استفاده کنند، واقعیت تلخ این است که بهره‌وری جمعی هنگامی رخ می‌دهد که فردی که در راس هرم سازمانی است، دیدگاه‌های جدی در مورد یک موضوع خاص داشته باشد. این درس آموخته‌ای از دان مک گیل، یک عضو هیات‌مدیره یک شرکت مشاوره مدیریت در&nbsp;<span style="box-sizing: border-box;"><a href="https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87" title="ایالات متحده" dideo-checked="true" style="box-sizing: border-box; text-decoration: none; color: rgb(2, 59, 130); background-color: transparent;">ایالات متحده</a></span>&nbsp;است که برای اولین بار ۱۲ سال پیش به‌عنوان عضو هیات‌مدیره انتخاب شد. او می‌گوید:«متوجه شدم اگر بخواهم تصویر بزرگ</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; line-height: 1.6em; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="2">(Big Picture) ‌در سازمان را ببینم و کار گروهی را تسهیل کنم و شخصا نباید بازیگر اصلی باشم، من باید بدون هیچ مشارکت مستقیمی در بازی،&nbsp;<span style="box-sizing: border-box;"><a href="https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C" title="بازی" dideo-checked="true" style="box-sizing: border-box; text-decoration: none; color: rgb(2, 59, 130); background-color: transparent;">بازی</a></span>&nbsp;کنم. ابتدا دشوار بود که اجازه بگیرم و در بحث شرکت نکنم، اما به تدریج آموختم چگونه این کار را به خوبی انجام دهم.» با گذشت زمان او آموخت با بی‌طرفی، زمانی برای ابراز نظرات در یک دقیقه در جلسات هیات‌مدیره و زمانی برای مطالعه دقیق دیدگاه‌های دقیق بعضی از مدیران خاص اختصاص دهد. به این ترتیب جلسات پویاتر، با سر و صدای کمتر، جذاب‌تر و در مجموع سازنده‌تر بود. برای تقویت سبک جدید خود، او ارزیابی‌هایی کوچکی را در انتهای هر جلسه هیات‌مدیره سازماندهی کرد و از مدیران خواست تا اعلام نظر کنند که او به‌عنوان یک مشاور عمل کرده یا به‌عنوان یک تسهیل‌کننده فرآیند.</font></p><h3 style="box-sizing: border-box; font-weight: normal; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="2">اصل ۶: ورودی‌ها را اندازه گیری کنید، نه خروجی‌ها.</font></h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; line-height: 1.6em; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="2">اغلب هنگامی که مدیران عامل به عضویت هیات‌مدیره درمی‌آیند، به دنبال معیارهایی برای ارزیابی عملکرد هیات‌مدیره می‌گردند. برخی حتی از مشاوران استراتژیک برای توسعه چنین شاخص‌هایی استفاده می‌کنند. فرانتس آپکنلر که در حال حاضر عضو هیات‌مدیره دو شرکت چندملیتی سوئیسی است، می‌گوید: تصمیمات امروز هیات‌مدیره، ‌وضعیت شرکت را برای دهه‌های آینده شکل می‌دهد. این ساده لوحی است اگر فکر کنیم مجموعه‌ای از استانداردها و معیار در پایان سال به دست بیاوریم تا نشان دهیم که به چه اندازه هیات‌مدیره موثر بوده است.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; line-height: 1.6em; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="2">با این حال، او معتقد است ارزیابی از عملکرد کیفیت کار هیات‌مدیره میزان اعتماد به آن است. او هیات‌مدیره را به عنوان «جعبه سیاه» می‌بیند که با تصمیماتی در آن گرفته می‌شود، ورودی‌های خاص را به خروجی تبدیل می‌کند. با توجه به اینکه کیفیت خروجی‌ها را نمی‌توان با دقت در زمان واقعی اندازه‌گیری کرد، بهترین کار اندازه‌گیری کیفیت ورودی‌ها است. و اگر ورودی‌ها خوب باشند، می‌توان به‌طور کلی انتظار خروجی‌های مورد نظر و مطلوب را داشت. در یک هیات‌مدیره پنج ورودی مهم هستند: افراد، برنامه‌های هیات‌مدیره، دستورجلسات هیات‌مدیره، فرآیندهای هیات‌مدیره و صورت‌جلسه‌ها. بنابراین انتخاب افراد درجه اول به عنوان اعضای هیات‌مدیره، یک مسوولیت مهم در شرکت است.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; line-height: 1.6em; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="2">یکی از مهم‌ترین ورودی‌های هیات‌مدیره، اعضای آن هستند. بنابراین باید اطمینان حاصل کرد که هیات‌مدیره دارای سرمایه‌های انسانی مناسب است. چهار ورودی دیگر نیز از طریق ارزیابی مدیرعامل و مشاوران کنترل می‌شود. یک عضو هیات‌مدیره باید بداند چگونه برنامه هیات‌مدیره استراتژی ها، انتصابات اجرایی، جبران خدمت کارکنان و جانشین پروری، سرمایه‌گذاری‌ها و ریسک‌ها را<span style="box-sizing: border-box;"><a href="https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4" title="پوشش" dideo-checked="true" style="box-sizing: border-box; text-decoration: none; color: rgb(2, 59, 130); background-color: transparent;">پوشش</a></span>&nbsp;می‌دهد. گرفتن بازخورد از مدیرعامل و مدیران ارشد درباره کیفیت دستورجلسات و مصوبات هیات‌مدیره، یکی دیگر از اقدامات مهم یک عضو موثر هیات‌مدیره است.</font></p><h3 style="box-sizing: border-box; font-weight: normal; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="2">اصل ۷: رئیس نباشید</font></h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; line-height: 1.6em; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="2">اعضای هیات‌مدیره اغلب با مدیران، به‌ویژه مدیرعامل شرکت ارتباط برقرار می‌کنند. اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل ممکن است دستورجلسات و مصوبات هیات‌مدیره را بررسی کنند، گزارش‌های مطبوعاتی شرکت را نهایی کنند، تصمیمات هیات‌مدیره را پیگیری کنند یا جلسات منظمی با هم داشته باشند. در بعضی موارد، اعضای هیات‌مدیره حتی با مشتریان یا فروشندگان ملاقات می‌کنند، در مراسم‌های&nbsp;<span style="box-sizing: border-box;"><a href="https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA" title="مطبوعات" dideo-checked="true" style="box-sizing: border-box; text-decoration: none; color: rgb(2, 59, 130); background-color: transparent;">مطبوعات</a></span>&nbsp;شرکت می‌کنند یا با مقامات دولتی جلساتی برگزار می‌کنند. بنابراین تعجب‌آور نیست که برخی از اعضای هیات‌مدیره خود را «همه کاره و رئیس» معرفی کنند. اما اعضای یک هیات‌مدیره خوب این اشتباه را انجام نمی‌دهند. همیشه به یاد داشته باشید که آنها نماینده هیات‌مدیره هستند و مدیرعامل را در مورد تمام تحولات و چشم‌اندازهای جدید مطلع می‌کنند. وظیفه یک عضو هیات‌مدیره این است که اطمینان حاصل شود اهداف، منابع، قواعد و مسوولیتی را که مدیرعامل نیاز دارد، فراهم می‌شود.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; line-height: 1.6em; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="2">در نهایت باید گفت، چالش هیات‌مدیره واقعا در مورد رهبری سنتی نیست. برای اطمینان، هیات‌مدیره یک وظیفه رهبری مهم برعهده دارد: مشاوره و نظارت بر تیم مدیریت. اما این مسوولیت جمعی است، وظیفه یک عضو هیات‌مدیره این است که هیات‌مدیره را مجبور به انجام آن کند. اعضای هیات‌مدیره باید موثر باشند، آنها باید تسهیل کننده باشند نه فرمانده. نقش یک عضو ایجاد شرایطی است که مدیرعامل توانایی ایجاد گروه‌های کاری موثر را داشته باشد. اعضای هیات‌مدیره افرادی هستند که مسوولیت آنها آماده کردن یک مدیرعامل موفق است.</font></p></div></div></div> text/html 2018-04-04T05:27:19+01:00 www.hrjournalist.com سید محمد اعظمی نژاد عادت های شادترین مردمان دنیا http://www.hrjournalist.com/post/495 <div><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Seligman" class="Cx38y" target="_blank" rel="noopener" style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small; box-sizing: border-box; color: rgb(23, 67, 132); text-decoration: none; display: inline; line-height: 27px;">Martin Seligman</a><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">&nbsp;متخصص روان شناسی مثبت، می گوید 60 درصد از خوشبختی به &nbsp;ژنتیک و محیط ما وابسته است و 40 درصد باقی مانده چگونگی انتخابها و تصمیمات ما برای شاد بودن است.&nbsp;</span></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2">بدون تردید عادات مشترك شادترین مردمان دنیا می تواند الگوی خوبی برای انتخاب یك عادت جدید در زندگی ما باشد.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2"><b>عادت اول-&nbsp;آنها از لحظه ها لذت می برند</b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxISEhUSExIWEhUWEBUVEA8VFRAVDxIVFRUWFhUVFRUYHSggGBolGxUVITEhJSkrLi4uFx8zODMtNygtLisBCgoKDg0OFxAQGi0dHR0tLS0tLS0tKy0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0rLS0tLS0tKy0tLS0tLS0tLS0tLf/AABEIAKwBJQMBEQACEQEDEQH/xAAbAAACAwEBAQAAAAAAAAAAAAACAwEEBQYAB//EAD0QAAIBAgMFBgIJBAIBBQAAAAECAAMRBBIhBTFBUWEGE3GBkaEiMgcUQlJiscHR8CNy4fEVkqIzQ2OTsv/EABsBAQEBAAMBAQAAAAAAAAAAAAABAgMEBQYH/8QANREBAAIBAwIDBgMHBQEAAAAAAAERAgMEIRIxBUFREyJhcaHRgZHBBhQyQrHh8CMzNFJyFf/aAAwDAQACEQMRAD8A+hTjsTmmbEhpLS3rSASkyPZRCPaQqQ0IIVIBXgCUhQ93AnQQU8HixOaB4EwibQIySgWa0gEVIEwIAhRWhEhYAMDAgEwooRFpRIWLBFRAqY8hUJ6TGplWMjH2Bh7lnPE6TqbXHvlPmNspO/EiBTlsHllsQZq1RKHATjmRBtJYgMJmw1aggFvhAskAMkCbCFRmEAhUgT3kAhAEiB4JAhiJB5XlsFmgezQBaEQEhXmEAQ0A7wBLwPXhEhYElYCyTCpzwIJhGBt/Fk2pjeTadXcZXHT6tNnZmECUwOk59LGMcaZWmQTkCWAEAS0sDwmokGFlVBmASiZksTUxIBsJQymRCG6c5VCyCRCXEKhRIWYUlLBaA1CIBi3OBJAgJeB5VgSwgQIKMBEDxqCADNCF2gHkMKG0BiwU81WAs1YA2JhBClACuwUEzOWXTFq53CJ3tbMdwM8/T/1NS/RXS57CejCEs80iApMBq04ElbSqDNLaHmlMhbG0ioWpJRY7AxSgYQiEJlRaQSiTSilCVtIFGpA8GkVDwkgF5RYQQg+7hUlbQK1RoEK8yoiTKgQplQ9EhRhRKqGtIis7QiFJkV4oZQSU4DhYQIaoBFlOf27j7/CJ5251r92FM2RhSq34mc210+nG5S2mKZnbR7uZQxbCS1eapaSxXqVzKgBcyjQDXgC1ImQCtG28wtDDKIE3BktQGwkAtibbpUFTxJMqGnWUKaiYUaoBIJLLCo0iwLVLSWFfWDCWcjXlBGjeB4UgIENUAgCKwktUtVgVqlYwkppveUWFpCAwJAXVe0Cv38gnvYVmYzGa5ROnudx0+7BEMvDUs9YKdeJnT0sevOLXJ1qUrC09iIqGRlZUVq0CuWkV7UyxAgUjKixTpGBZRLcZAyVSqsiKbqYDaNMyUp/cy0BOEiihU8NaUo4AQUhiOcWURVaQVixkDqSGKDTh7y0IGFgoxVA4wC70c4tUNVEWjN2qa2UdyisxNiWNlUWOvXgLdZjPq6fd7qo4THNmyVl7tvH4T1HScOOtN9OcVJTbWjOwPHCiBK0gJCmb2l2v9Vw71FAL2tTB1GY8SOQFz5RM07ux2n7zrRhPbvPycLsD6TKisVxa514VUVRUU/iUWBHhr4zEZ+r09z4RhP8As8T8XcUdv4WoFK4il8VsoNRAxJ3DKTcHpNxlEvHz2evhd4Tx8Gh9VldZX2hUFNepnDr6saeJDJp073J3zxcspym5ckQVsNP67EzvbSLyYnmXUNVnpWitUxUoBWzbzFIMUhCmKkIIkCUJbEzKqaYhieMUi7QYyi2BKqcogLasBJYV9fElqMYm8AHrGBTrV24Qg6FQnfLSLyLCiKQEvWywhB2hDQ0xV5B53MgquWvKkrOHBlFxBAze0WBz0ywHxILjmRxE4NfT68WomnM7E7WFW7qp8oOjcbTq6W4mOMnJONuoTHhxdWuJ3MdTHJjpk2lWvNjivpJxQyqmYaBiwB1BJFh4zjzmn0/7PaP+5qZR8ny1yLzFvUyrqCUi2Zwm33fsPtsYjBqzm9SmAlXmSBo3mPcGcuOfu8vlvFNp+763H8OXMfrH4SDGV+8e5NlB0J0E8rcantMnn4YzlPHJjqMtwQeoNxOtMU3lE48TFKuyqZzM3Wens44txNcAmd6kAcKTNQh9LDWgPCSAssBVVYVUakYSl4UUEKIMo5RYnvV5y2Pd4DIEVqRMCt9RMC1Rw9ooPFERQ8cOsK8EURY8aqjjFlINZeclhNWkGgpVOBlB0qdoS11EigfdCBNwItUGsBFhbYpSLSWPmmPwCpiKiHQFs1M7tDvt5zy9xh05W5ccuC2xvcg2Oew3A/nN6WlllHVPEPY2Pg2tuqyn3cfWfP5QxsV2gxLGwrOg+6hsB5jX3nYio7PpNHwba6VRXVPrPP8AZnVnzfNduZJJMr0+jTxx6Yjhl4kC5sLSPL14jqnp4JzkS1EuH2mWK5gNrVKR/p1GpkixsTY+MzOErlnpa0dGcX84sdfaNR/nct4lj+csVHaKcuHTp8YYxHyijMFtJ6Zujsh42Nr+MZRGUVLecaetHTqYxlHxdRsLtZXWsmdg1NmVXTKoFiQMwIF7jfLp1hxDzt14JtvYZezisoubv8afWBRnZfFpIAlUtsQskyUE1pFVq+IIhJIp1yTLSLiNAQ7NMtqGJFQ7pqAeGo1OMI1KFIwi0qwJuBATVxYWLFRtqaxyqxTxOYaSKBy0halXp1DKkm4ag/GVGlTpmAwqIFHFvllFU7UIkohNPHkyNLQYmAqrTY7oRXen3al3YKqi7MdwErWnpZamUYYRcz5PmvaTbxxNW6jKi3CfeI5k9eU6+WUTL7vwzwfS2+MZakRln/T4R92OjnUA6SdUy9vqiFHF41aep9Oc1jpzLzNz4jp6XMsx9p1HPwi35zl6Iju8ifEtfWmsIpIw1ZuJkvH0a9hu9SLnINTZ9XqfOIyx9HFlstz62QpZYmpcWE6mnPK3QqZjbcfznFlj0xbv6Gr7bKMe0rK0+XnMu9GFdl/ABi6gby6gHkSRaHPnl06WUzzxP9H2/avaDDYcf1Kq5vuKczk/2j9Z2ZyiHwO28P3G4mtPCfn5F4DaaYqn3lK9rkEEWIIkibce72mpttT2ep3Q1BpXWSotC2obbx3dqERc9Z9KVPr95ug/nEjj1dTo4jmZ7IdsPZPcp8bGpVY5qtQ8W5D8I3Cbwx6Y57lzPdrBOk0hgoxQLuBCjFKFQbQlPBhAFyDxgIfDA8YCTgFgs+jSAgO0gFcQPd4sCO9HOLVPeDnIE1UVuMFM6tgheWEMSiBFLaxQMtMriLIr579J21jmXCqdFs9W3Fj8qnwGvmOU4tTLyfX/ALObKIxncZd54j9Z/T83CPYAnkLzip9TnlGOMyo1sZckKdPeXmHmam5xzmYiVZ6634MeOgNpqOp1c9XRieYiZj4FU9ptqVpkgbzwHjppOT2frLqY+JzMz0aV1/nosf8AN1CLFRbx/wASTjHq58fEdSf5Pr/YgYwjW1vAzHR8U/e8o56fqtIveqSdbLmBsL77EXmbmJp2scI3GHV8P8hmMCpuOBnLExMVLyssctLOMse8NalU3ONxH+xOKIqae7hnGURqY9pOrsVF1NlbhyPKTLGuYb1Munt2kvDvrELpZXL6v9H1TJhv7qhPpp+k5sOz4/8AaDO93XpEfd1L1ha5IHpN8PE5YeP27SU5Kf8AUqE2AHy368/KcGpucceI5lronzXdkbKyE1ahzVX+Zj9kfdXlNaWnU9eXMyxMtNiBOYKOKXnIUJdoKd0tlIqYsyW1RL4trQrExu0KwayqTLCGYZq7b9JeEauHoNxhFsIYRDJAp18UF3mVWdX24g0vBQ6WNZ9xkmFSxeTgVcQavCWgjDvXvrFQW1cM7DfJSLy1xxloC1QGEVnrheMAk22i7zJLcQ+SbWxxr16tU/bckeG5fYCdWZuX6Zs9L2Ohhpx5R9fP6sTa2N0yjzm8Yt0fEN10x0wxqtc8JzY4Q8LV3OVcLGVqdMpb4nPxcx0mZm8vhDtRjnobedOve1O/qmozUwKdPeursOLHh5DT1l4nnJnLLU0a0dDvHefj6fh2GtVwP6lO4+8Blb9jM5YxPZy4aurjH+rhcesRU/ZOUEXBuPecfMd3P04ZxeM3DY2Ng/6TN0YAa8Yy55ehsdLp06+f1ZGIWMXR3GMXJmzm3ry1H6/pLn6t7DK4y0/Tn7rTZmRlXfoR4g/7iPi7WrGeenMYczHZWGYa2nHcW8zb+IYZedTDrNh7arU6AXMbXOUcQJwamtlGXTi8re54autOUcjq4urV+ZjbledfLUynzdHKHb9jdh92O+Yan5RbUdZ3Nro/zy6mplzTpqhnecTNxNJzuhCFwjcYaewuA7rTU+Mdy2sguN0UlvdwYotP1QcYpbNWkBuEIPLA8RAz8VUO6BlV8OW3maFQ7HS995hbXsKmXQCEmV+14QBpiBFgIAM0Ae8gQakBNVM3GFVa2AUqwvqVIB6kSS5NLOMc8ZnymHzM0iLraxFwRxuOE6j9SiYnG8Zu+znMUuus5MHzW5xvLl7BoDUpi3/uLcc9Zu55cWjhhlq6eM+sLuKW+IP4bsPc/pMR2+b0dxzvP/MX/VkYZBl7xtdbAcWY67/cznynmoeBt8Mej2upzzXzmf8ALlZXaLowUNcW+JTquvAA+UzGFxbtzvdTT1I08Z4jv/ZYCMSDlCsxsUF7a7jbh4Tiyrs7uOOpPTn09OU+Xr9nWCnkpZeSH8piXvY4xjFejkqoJNhLj6vF1rzz6Y8zKNlaw6jx0k7uXSrTziIXsKvGarh39vHNrWJpANcDQ6+fH+dZ19WKm3yXjmynR3M548Rnz+Pn9zsKuY24TqZccvN0Yq7dr2V2H3rZmFkG/r0m9tpe0m57Mauddne2VRbcALCetFQ6lWU2KQcYKAMWh3QIarCWfkE0hghUhZBOg3mLWkGoo4xa0rVdpUl3sJLKKO2qP3h7SpSricar/KLywklrTJlQ5aQgFcQBJMBbuBvMFKtbGqsLSpU2mN4F4Wmdiu0QTeCPKSZWiqXaPP8AKpPlBTTw2Idt4tKNBIZc52ywmi1Qo0OVzbXXcSfK04dWOLfW/szuvez0Mp78x+sfq+c7aw9mzAaHXz4zjxl63iOhU3HmzMB/61Ph8YnL5S8fbf8AJ07/AO0NfFpbF9HpGx65WX8x7zGP8L1NxFb6p/mxmvyljYBSFtdSD9ki4vz1m9TLl5ex05xwqZiYnyq1tCiHMAM3A2sB1HWcc5ZS7uGOjpZdcRF/Jd2AmermOuUX8zuiqdjZz7XUnL0/rLQ2xtAWKLqTof2Ex3d3ca3RHTHMyxmAUW3sfmbl+ESzPk6U4+ziv5p7/ZWVjnHK83FU6kZZe1j0bOCYcfSaxp7WjPK/UANM8xr4fwTGrjHRLqeN6Uam0yy88efy/su9msCarngBa55DjPNywnPKMYfEaeXuzL6js8qiBEGg956enhGGNQ6+WVymsGPGcjFsjEbOdj8xmolF7B4ArvN4tF9aclj2I2rSp72Eowcd25opooZv7VYxTS7s/aj1xmHwjkd8kwq7Uw5YfMZEssUuBvKWydqdmkrMCSR4EiWJoWsB2Yo0+F4tGxSwqAWAEICrh+UtorOLb5RSxO0lTrCxDB2h2kqbqdJj7CGoiFbZeKr1W/qjKOUQS6ilgkI5wzMvfVFXSwgtVxWzkfeohbKw+z1XcsFry0rQCBtAqbUp95SdOan13j3AmZi4drY686G409X0mPy8/o+a4+hmUjlunX7S/TdbTjUwpyuJplGDciD6G85cJvh8putLLRzjKPKW5tv5KddNe7YHTijW19QPWYw7zi9bxP8Ah091hzGMxP4T/kObrnI7KNwY5fA6r7ETnrqi3zmpl7HWzwjtE8fLvH0T30x0uSde4a+GrGkgRfnbVjxFxoJxZcy9nQynQ04wiPey5n7fkaiBFLk3Y6D+chMT8HaxxjTxnPLmZUalSaiHQ1NS5spDqPETVODHK8o+bWwzREva0ZprYXDs/wAKgknQATGrMxhNOHxrPp2WcR51H1fQ+zPZ006PxCxbU/tMbfSnH3p7vgc5iI6YalSmac7bik2libwkisTuiks9KZ4yoYFECu+zqR3pfx1hUf8AG0fuD0ELZD4XIwyCw5RCTK/SBlpLS1CSlMFISglpiAWSBOSALUAeEgoYrZIJvYS2rOfBgaECLLLOFB3CUs/DUGXeYZPciAlqghaKatCkvWhaIesYGZtLbApbzrynX1deMeIckYerkHxYdzYWuTpw1nDjqdXd9t4J4rjrYxt9SfejtPrEfrH1Zm1MIOWh9pu6l6W828ZR8JU8Diu6vTqDNSOl9+UHeD+HXynJxlzHd5OjrZbaJ0tWOrSn6X6/D+jO25s9qLC9yu5H5rwB6jdOfTm3keJbXPQyie+PaJ+Hlfxjt8Sdm0C5vbQa3O6/ASak1CeH6Gevnde7H5NqwXUnxbiegnWp9J7mlHVlPM+f2UsRi836DlLGLz9bdzkrF5unUnUMw2rDxieHJoT1amMNfC2va0y9vSmLp9J+j7ZgQtXqbimWkDva5BZvDQAHqZvp8nh/tDvscscdDCbmJuf0h2tTGDhK+UmSDTLypyOnh1WLKND8hAOxMCe7iygd4TuFustIBUB4wpoXkPWUNRDAPIOMAXqqN5AiZWiG2lTH2ryWtM7aXamhRF3JA52NpIkplN9IGHJ+G7eCsYtelbw3ad6vyUX8SCBNMtfD1arDUWiksxsIN7QUBqI+yIspXr0GH+IspVZecor12UbzDUM7F7TRBfU+AhaVXxtVgClIm8kzQr47G1KSXcAOdy8vGdTW16isW8Y83IYuozkm9zOnjzNyTMyStAzcyuNxNwctRT8Dcd05tPO+JfY+FeMRqRGjuJ58p9fhPx+PmznwhLWtpfymuz1cttOWVVw0KOGAUqbkEfKTcDwB3TXU5p2eEYzGPb0lk7RY0/lUnle2Udes3jUzzLy95lq7fGsMbn6MKtimY/ETOx0Q+c1N1qZT788g7yOlj2siUkyTUN4zlkvYJCGHjOHLJ6m005xzxl0vZzZhr4gIORZvAf5tGLteIbidvo5Z49+0fOfs+q4LZRX5mM3b4ieZuWlTCru1hDcxPSEGtKCkVa6J8xAgph47thQRsinMeQ1PtLS0t0NpZxmBkpWoKfMzTjGpVYVS2jt/D0RepVVfEi/pKRDk9o/SZRW4oo1U8wLL6mS4a6V3YO2quMTOTk5oN48byTa8Q3fqKstmuepMlJ1Ap4VU0AAEAMfs6nXQo6ggyrZGy+zmHpDRFHXjFo2qaovyreENBPQSo8F8/GFoFTFIo1MisnaHaelT3KznkqsT7S1Jw4/bPafE1LihhXT8TD9BFUvANkUKzWbEg5yTZSfhFj0iZn0JdLh8IbC+UDkBcepnBlhqZd8q+SWczMvh4W/Kcf7pHqRky9p4CjUN2BB57xJO1rs1GcMGtsVQfhYEehnHOnMd4ajnsoYrAOOknS1ESx6+zyeM3GMtVJYzUxctccjrOWMZexsfEt5p5Rhjl1R6Tz9e5a7X5p5gy0+pw8RmP4sfyKx2KRwLXvxBElM7jc6erjFd2RWw2bhOXHKnia219pPZCbPlnUZw8N9VingwJic5l3NPZY4rNKmAZju7enhGMvoH0b2VKtS3xM4XwCgH8z7CbxiZfPeO6kznhh5Vf6fo7Naxbf6Tkp4B6E8BCHqrcoORd2x4wnKliNkK/wA7X6cJbC6WwcOu5R6CLD/+PpjcI5LXXo33t7y2yWcKjDVvK5i1pVOwcLe5poTzK3PqYsGuycOu5FHgoktSMVhEp/HTXW/xWFriUW8NXDC4ikOqC8lFhp0ustFmrhzvsf0loG4PMDzk4WpeC/i/OLSkFep9Isoo4deCkyWtDXDL9z8otXnoD7ogJxWHUqQQB15SWqhhAynL844NwmmZXO6J0tIFtsq+8eslr0kVdlUvtEeQvMy1EBGy6BFu7LSdLUcMDbWwCLsiBV5cZyRTkxycF2ioumUHcwvcdOEzlL2/C8MZmcvNi2nHL2qhKrMtRjBqpeWrcsYXKbRTVI6ScszPk6LZPYrF1srZAiNrnc2AGnDfrfSajF52t4noaUzEzcx5Q+jbD2NTwtFaTMGIuWI3Ek3P7eU5IfNb3c/vOrOpVR5Q01qfcTzMrpmDPxIHhCDWmTvJMINaMILuoKBVdV3wUoVcbr8IuOctDU7roPf95UoIA/D7fvJa0FqoHEex/KLkLaueGnU2AlpLQKRbfc//AJloNSko0uB0Av8A4iyh2HBb9Tu9N0gaFY7jboP8QJNPmffWFoQpj+XgRdRy9oECqvP84AvilG8gfzrCk/8AIJwIPQFT+UUWBsSzbhbqd/pFFpTCE6tr47oTk0BF436DdIUnOx+UZRzNh+cNQE077yW8NB6mAS0APsgdTr7mVRFOZ/aZVQ2hjMNTU95VpoObOomWofMO02Owj3C1A/LKCR4gyzMTDubbcTpZxk41jMU+rjOMoiY83gZKbjIdOpY3mobxzqbNoNckRHo3jqRc2sbPRVqozjMqsC6b7gEEqZxZ6kYcPJ3m/wAcMcsdOby+kfi+w7N2guKXMtXQfYAOYeI4efKcmGUZRcPlJiYaNLDAbl8zqZtDsnM36cItFTEbUo09C4BOgA1b0EWtAxG12CFkptUIHy6C/rJEkw4rEfSFii5p08IQwNiGJuPQTSU0cBjdo1dahSkPugEt7mVHQYbCuwsxLdTuhF0YdV0JEco5TDHa9TV61KgvSkjv6bvebo4dBgsLVA+OtUqnixFNR/4qLe8nCWtLTUbz6a+50ktDVB+ytvxHU+/+YtR9zrmZuHl6nSA9UA4X9/c6QPGoP9fEf2gV32il8uYE6XW9yL7rqu7zkmYaqVPE7VdSQtJzYi7fAi2PEbyRJ1fBYgNStWa9igFvhNmZuu82km1inEdr8XtSjUXu6rMj/L3dNLq3FTZb9QZYmThn4TYO1cRrVrPTH4qjX/6qZrlLh02yewNIWNVnrt+Jjk9IhJm3VYfA06IsMqgD5FA/SEpYSrf5E8zAgqT8zE9F1t4ncIDqSW3ADmd59TpCicqAWY6DexICjxY6CFYbdr8LnNOlUFdwPkpaj/7Dp6TMysQOjjcRV1stFb6W/qVGH9x0B6Wk5leIUqmynL5nrVKu/RichHKw0B8pmp82rENl0WUoUUg8CBHTB1OO2h2BVahZGPdn7H2l6X5SxEKzdo9jjcFDlFtQ2s1MQ9PbeIzpYxjMXEOex2yK1J8mQtf5WUEhpmnqae+088bulyj2TxpAY0SoP2mZFHuYZ/8AoaH/AGdP2X7GtTdatZgSCctNfk1Frs537zoBy1mZl0d34l14ThhHE+cujxnZHDVDmZSjHcVOW/iPtTE4RPd5EZzHZSqYNtn/ABpUUroCtR0Vn9hxHDXxmI05wm8UyymVfaf0jKnwpRLN9rMy5F8Au/ztOfGbg6Whs/awxSh+8zc0GijoQIqRp06aHTKPaShGQpqNR+U1CG06SMc1hfibC81DMrl6aDdcyok1Xbd8I57pYSUIi8y3XcJUNUHgAOp3+pmpEtSJ1JJ89PfT0EzKGplG4X67/wDyMgg4lRxB8NT6mBk7Q7T4enoagZvuJerUvysNF87STSxEuZ2n22xTaYfB1DyeolRvRFFveOpqMY85YdLG7TaqtTEpXajez0wuSmFPHu1te3UHjJzPdqOmOz6LsxUsCgHy6W3EcpaiOzEzPm0GW40seX7QkK+XKbcL/D0PKFMIuPP3kB0qwGmW7c9SPECWATVG+2wTpfX/AKiAKlBuserfoolQ3v1O9rjlY28lEKn62OAPmNfIbh5wMXamOx7aYelST/5azl3HhTUZR6mRXKbQ7I47Em+Jxfefh+Iqv9qCyjyEkw1EmYL6PGpsKlOuwcaqcnwHoRyiIguXVYKqynu6qhWtcgHQ/iWVlpqf5z/zCkVqYGv+j/mRSTVUixP7+EUtlLQQ781ui6+pliJSZeXDAapSC/jNi5irOourhmJ4E82Nz5cBM9K9QzTrfZ05tYsT58JOktBw1ci1yvNlAD/9jujsjPbshSY5qiZ2+9UcsT5ky2LlHYFBOFJfAAxaFYnYmHW7p8L20KDKCeF+cNRKns3Hk/DUQowNtflJ5q24xSy1hil4nw6+XOKZIcm90FuZbQHy3zUYpMrCZuJ8NAPz3zVMnrQvzPqfzlpDRh+lvEiahDB4zQhl8fWZkC9MHfr43mSgiitvlHpMzK0fTw68reFpLSjUwwvx9uv7RaiOFUC9vcwOdw1UjE1qYACoVygDdcEn8ojzWY4iW0v6X84QjGtYHQai8QpeHXNYknUa20lZtZFEX/U3vEicgBtaLWlinRB5+0lg1w6/wmFSaSjgIWGdtLGtTtlC6tbUTEy1ECw+MduNt24DmectoKvXYcT/ADwmhm4zApUPem4dFJVgbHwPMaboosVDFMUB6dZaQ2kTUtmJseA0EtcJZ1OkovYAW9/GSVWcNhgwub+HD3kVaNBR9m/jcxSKj4ojQADqBrAVXrsB8x9v0loV1ctxPqf1kotapYJTvJPp+0JaK9BUGgvu3lv3klYJ7217Ko8v3iFc7tFTiHVXYgBrrlOUqeYmqIml/C0FDKo0vfX7WnUypK7hluxG6x3jf6nd5Qi7UQILgAm+86yoCpWOnU7uHtNBqU7j/Uo//9k=" alt=""></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2">شاید یكی از شادی آورترین لحظات در زندگی، صرف وقت برای "بوی گل رز" است. وقتی از لحظه های کوچک زندگی لذت می برید - خوب یا بد - شما بیشتر از آنچه که در اطراف شما اتفاق می افتد آگاه هستید.</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2">شادترین مردم بر آنچه که می توانند کنترل کنند، تمرکز می کنند و به هر شكل ممکن در لحظه لحظه زندگی شاد بودن را انتخاب می کنند، مهم نیست که موانعی در زندگی وجود داشته باشد، بلكه مهم عبور از آن هاست!&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2">ادامه دارد...</font></div> text/html 2018-03-28T23:31:38+01:00 www.hrjournalist.com سید محمد اعظمی نژاد ⁣آماده هستید؟ این تمام اطلاعاتی است که فیس بوک و گوگل از شما دارند! http://www.hrjournalist.com/post/494 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="2" face="Mihan-Yekan"><span style="color: rgb(85, 85, 85); background-color: transparent; box-sizing: border-box;">جمع آوری اطلاعات شخصی ما به مراتب فراتر&nbsp;</span><span style="color: rgb(85, 85, 85); background-color: transparent; box-sizing: border-box;">آسانتراز آن چیزی است که بسیاری از ما می توانیم تصور کنیم.</span></font></p><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85);"><font size="2" face="Mihan-Yekan"><span style="box-sizing: border-box; background-color: transparent;">شاید بعد از خواندن این نوشتار کاملا بهت زده شوید</span><span style="box-sizing: border-box; background-color: transparent;">چرا که در آن به شما نشان داده می شود که&nbsp;</span></font><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">چقدر از&nbsp;&nbsp;اطلاعات شخصی شما در اختیار فیس بوک و گوگل قرار گرفته است بدون اینکه&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">حتی از آن خبر داشته باشید!</span></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85);"><font size="2" face="Mihan-Yekan"><b><span style="box-sizing: border-box; background-color: transparent;">گوگل می داند کجا بوده اید(یا حتی الان کجا&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; background-color: transparent;">هستید!)</span></b></font></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85);"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">Google هر زمان که تلفن خود را روشن می کنید، مکان شما را (اگر وضعیت تنظیم&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">موقعیت مکانی فعال کرده باشید) را ذخیره کنید. شما می توانید یک جدول زمانی</span></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85);"></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="color: rgb(85, 85, 85);"><font size="2" face="Mihan-Yekan">از اینکه از اولین روزی که از تلفن همراه خود از Google استفاده کرده اید</font></span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small; color: rgb(85, 85, 85);">از تمامی مکان هایی که حضور داشته اید تهیه کنید.</span></p><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85);"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">برای دیدن اطلاعات خود به این لینک مراجعه&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">کنید:&nbsp;</span><a href="google.com/maps/timeline?…" target="" title="">google.com/maps/timeline?…</a></div><a href="google.com/maps/timeline؟..." target="" title=""><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85);"></div></a><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span style="color: rgb(85, 85, 85);"><font size="2" face="Mihan-Yekan">گوگل همه چیزهایی را که تا به حال جستجو کرده اید(حتی بعدا آن را&nbsp;</font></span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small; color: rgb(85, 85, 85);">حذف کرده اید)&nbsp;&nbsp;را می داند!</span></b></p><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85);"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">گوگل&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">سابقه جستجو را در همه دستگاه های خود ذخیره می کند. این&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">بدان معنی است که حتی اگر سابقه جستجو و تاریخچه تلفن خود را در یک دستگاه حذف</span></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85);"></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="color: rgb(85, 85, 85);"><font size="2" face="Mihan-Yekan">کنید، ممکن است هنوز از سایر دستگاه ها ذخیره شده باشد.</font></span></p><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85);"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">برای&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">دیدن اطلاعات خود به این لینک مراجعه کنید:&nbsp;</span><a href="myactivity.google.com/myactivity" target="" title="">myactivity.google.com/myactivity</a></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85);"><font size="2" face="Mihan-Yekan"><br style="box-sizing: border-box;"></font><b><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">گوگل یک&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">پروفایل تبلیغاتی از شما در اختیار دارد!</span></b></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85);"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">گوگل&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">یک پروفایل تبلیغاتی براساس اطلاعات وارد شده توسط شما، از جمله محل سکونت، جنسیت،&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">سن، سرگرمی ها، شغلی، منافع، وضعیت تاهل، وزن و درآمد در اختیار دارد و بر همین&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">اساس نیز آگهی های مرتبط با شما را در صفحات جستجوی شما درج می کند.</span></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85);"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">برای&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">دیدن اطلاعات خود از این لینک کلیک کنید:&nbsp;</span><a href="google.com/settings/ads/" target="" title="">google.com/settings/ads/</a></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85);"><font size="2" face="Mihan-Yekan"><br style="box-sizing: border-box;"></font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="color: rgb(85, 85, 85);"><font size="2" face="Mihan-Yekan"><b>گوگل تمام برنامه های مورد استفاده شما را می داند!</b></font></span></p><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85);"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">Google اطلاعاتی را در مورد هر برنامه و افزونه های&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">مورد استفاده شما ذخیره میکند. آنها&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">دقیقا می دانند که چقدر از آنها استفاده می کنید، در چه ابزاری(موبایل یا PC) استفاده می کنید و از کدام برای ارتباط با دیگران استفاده می کنید. این&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">بدان معنی است که آنها می دانند که شما در فیس بوک از چه کشوری و با چه کسی صحبت</span></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85);"></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="color: rgb(85, 85, 85);"><font size="2" face="Mihan-Yekan">می کنید و حتی اینکه چه زمانی به خواب می روید.</font></span></p><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85);"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">برای&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">دیدن داده های خود روی این لینک کلیک کنید:&nbsp;</span><a href="security.google.com/settings/secur…" target="" title="">security.google.com/settings/secur...</a></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85);"><font size="2" face="Mihan-Yekan"><br style="box-sizing: border-box;"></font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="color: rgb(85, 85, 85);"><font size="2" face="Mihan-Yekan"><b>گوگل تمام تاریخچه یوتیوب شما را دارد</b></font></span></p><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85);"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">گوگل تمام سابقه یوتیوب شما را ذخیره می کند، بنابراین احتمالا می داند&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">که شما یک محافظه کار هستید، یا فردی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;خودتوسعه هستید، یهودی، مسیحی یا مسلمان هستید، احساس&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">افسردگی&nbsp;&nbsp;دارید و یا برای خودکشی آمادگی&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">دارید و یا حتی از بی خوابی رنج می برید ...</span></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85);"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">برای&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">دیدن اطلاعات خود به این لینک کلیک کنید:&nbsp;</span><a href="youtube.com/feed/history/s…" target="" title="">youtube.com/feed/history/s...</a></div><a href="youtube.com/feed/history/s..." target="" title=""><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85);"></div></a><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span style="color: rgb(85, 85, 85);"><font size="2" face="Mihan-Yekan"><br></font></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span style="color: rgb(85, 85, 85);"><font size="2" face="Mihan-Yekan">تمامی داده های گوگل درباره شما قابل انتشار در یک فایل word&nbsp;</font></span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small; color: rgb(85, 85, 85);">است!</span></b></p><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85);"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">گوگل&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">گزینه ای برای دانلود همه اطلاعات ذخیره شده در مورد شما را فراهم می کند.&nbsp;&nbsp;این&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">لینک شامل بوک مارک ها، ایمیل ها، مخاطبین، فایل های Google Drive شما، تمام اطلاعات&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">فوق، ویدیوهای YouTube شما، عکس هایی که در تلفن خود گرفته اید،&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">کسب و کارهایی که از آن خریداری کرده اید، محصولاتی که از طریق آنها خریداری کرده&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">اید و ...&nbsp;</span></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85);"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">آنها&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">همچنین از تقویم شما، جلسات Hangout&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">Google شما، سابقه موقعیت&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">مکانی شما، موسیقی مورد علاقه شما، کتابهای Google خریداری شده، گروههای</span></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85);"></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="color: rgb(85, 85, 85);"><font size="2" face="Mihan-Yekan">گوگل که در آن هستید، وبسایت هایی که ایجاد کرده اید،صفحاتی است که به اشتراک&nbsp;</font></span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small; color: rgb(85, 85, 85);">گذاشته اید،&nbsp;&nbsp;و اینکه حتی چند بار در یک&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small; color: rgb(85, 85, 85);">روز قدم می زنید ... در اختیار دارند.</span></p><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85);"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">برای&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">دیدن اطلاعات خود به این لینک مراجعه کنید:</span><a href="google.com/takeout" target="" title="">google.com/takeout</a></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85);"><font size="2" face="Mihan-Yekan"><br style="box-sizing: border-box;"></font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">فیس&nbsp;</span><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">بوک یک گزینه مشابه برای دانلود تمام اطلاعات شما ارائه می دهد.</span></b></p><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85);"></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="color: rgb(85, 85, 85);"><font size="2" face="Mihan-Yekan">علاوه بر اینکه می تواند به وبکم و میکروفون سیستم شما نیز دسترسی پیدا کند و هر&nbsp;</font></span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small; color: rgb(85, 85, 85);">فیلم، موسیقی، مکالمه و .. شما را ضبط کند.</span></p><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85);"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">شاید بزرگترین چالش امروز همه&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">ما در فضای مجازی، موضوع #حریم_خصوصی باشد، که در بسیاری از موارد خود ما باعث درز</span></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85);"></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="color: rgb(85, 85, 85);"><font size="2" face="Mihan-Yekan">و نشت اطلاعات فردی خود هستیم. این سوال جدی و مهمی است که چرا ما به گوگل و فیس&nbsp;</font></span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small; color: rgb(85, 85, 85);">بوک و سایر سایت ها اجازه و رضایت دادیم که به حریم خصوصی ما دسترسی داشته باشد.</span></p><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85);"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">این نکته نیز قابل تامل است که چگونه گوگل، فیس بوک،&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">اینستاگرام، تلگرام و ...حاضرند خدمات فوق العاده خود در فضای مجازی را به رایگان</span></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85);"></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="color: rgb(85, 85, 85);"><font size="2" face="Mihan-Yekan">در اختیار کاربران قرار دهند؟!</font></span></p><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85);"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">شاید رسوایی اخیر&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">شرکت فیس بوک در درز اطلاعات بیش از 50 میلیون کاربر نمونه کوچکی از اتفاقی باشد&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">که برای هریک از ما و درباره اطلاعات کاملا شخصی ممکن است رخ دهد.</span></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85);"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">نکته دیگر اینکه در استفاده از فضای مجازی، احتیاط شرط عقل&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">است، ممکن است حتی تعداد انگشت شماری از افراد در صدد سواستفاده از اطلاعاتی باشند</span></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85);"></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="color: rgb(85, 85, 85);"><font size="2" face="Mihan-Yekan">که خود ما در فضای مجازی بدون ملاحظه منتشر می کنیم.</font></span></p><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85);"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">پی نوشت: بخشی های از این نوشتار از مقاله Dylan&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">Curran در سایت theguardian.com برداشت شده است.</span></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85);"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">لطفا اگر آن را مناسب می دانید برای دیگران </span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">&nbsp;#بازنشر نمایید.</span></div> text/html 2018-02-26T05:02:23+01:00 www.hrjournalist.com سید محمد اعظمی نژاد اپراتور سوم... http://www.hrjournalist.com/post/492 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://images.khabaronline.ir/Images/news/Larg_Pic/30-11-1391/IMAGE634968974292272863.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;">روز گذشته طی یك فراخوان واگذاری شرکت خدمات ارتباطی رایتل در رسانه ها اعلام شد و این اتفاق در بازار جذابی چون اپراتوری تلفن همراه عجیب به</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;">نظر می رسد.&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;">رایتل با شعار «زندگی در دستان شما» شروع به کار کرده و در حال حاضر با شعار " رایتل، اپراتور پیشگام "در حال فعالیت می‌باشد. شركت رایتل به عنوان سومین اپراتور تلفن همراه كشور با سبد خدماتی مشابه و حتی میزان پوشش دهی آنتن در كشور و سطح بین المللی نسبت به بازیگران اصلی این بازار یعنی همراه اول و ایرانسل میتوانست&nbsp;&nbsp;پتانسیل خوبی برای افزایش سهم بازار خود داشته باشد.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;">اما از بازار پررونق اپراتوری تلفن همراه سهم رایتل در حال حاضر تنها نزدیك 2 درصد و نزدیك به 59 درصد از سهم بازار در اختیار همراه اول و باقی مانده 39 درصد آن در اختیار شركت ایرانسل است!‌</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;"><b style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;">1-مزیت&nbsp;</b><b style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;">رقابتی كه هرگز ارائه نشد!‌</b><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;">&nbsp;شركت رایتل با مزیت رقابتی و تمایز امكان تصویری كمپین های تبلیغاتی خود را آغاز كرد،‌ اما پیش بینی نمی كرد كه با موضعگیری و مخالفت های جدی به دلیل مفاسد احتمالی ناشی از تماس های تصویری مواجه گردد و همین موضوع موجب توقف ارائه این خدمت و از میان رفتن تنها مزیت رقابتی رایتل در آن زمان(سال 91) گردید. رایتل علت توقف خدمات تماس های تصویری نبود بسترهای فرهنگی مناسب در كشور</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;">عنوان كرد. البته خلف وعده در ارائه خدمات تنها به رایتل مربوط نیست، شركت ایرانسل نیز در ابتدای ورود خود به بازار با وعده ارائه خدمات متمایز پیامك تصویری MMS وارد بازار شد اما دلایل مشابه هرگز امكان ارائه این خدمت را به مشتریان نداشت.&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;"><b style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;">2- قیمت تعرفه های مكالمه&nbsp;&nbsp;رایتل از همه كمتر است!‌</b><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;">&nbsp;با وجود اینكه تعرفه های تماس داخل شبكه،‌ارسال پیامك و اینترنت رایتل نسبت به</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;">همراه اول و ایرانسل بسیار كمتر است، اما با این وجود این كاهش قیمت هیچ كمكی به تحریك مشتریان برای استفاده از خدمات رایتل نكرده است و این موضوع نشان می دهد كه كاهش قیمت برای كسب بیشتری از سهم بازار كاملا منتفی است!‌&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;"><b style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;">3- اینترنت،‌ تنها انگیزه قابل توجه سهم 2 درصدی رایتل!</b><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;">&nbsp;شاید تنها مولفه ای كه موجب شده همان 2 درصد سهم بازار را حفظ نماید، اینترنت آن است كه البته این موضوع نیز با ورود با ایرانسل و همراه اول به عرضه 4G بسیار كمرنگ است اما همان درصد اندك باقی مانده مشتریان رایتل نیز احتمالا هنوز به دلیل خدمات اینترنتی رایتل سیم كارت آن را غیرفعال نكرده اند!‌ البته قیمت اینترنت این اپراتور از دیگر رقبا بالاتر است.&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;"><b style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;">4- حتی كمپین های تبلیغاتی سنگین و پرهزینه نیز به رایتل كمكی نكرده است.</b><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;">&nbsp;شركت رایتل با وجود هزینه كرد حدود 200 میلیارد تومانی در سال 1393 در تبلیغات تلویزیونی و محیطی سطح شهر نیز نتوانست به افزایش سهم بازار به اپراتور كمكی حتی اندك نماید و سهم آن در بازار از 1 درصد را به 2 درصد تبدیل نمود.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;"><b style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;">5- پوشش دهی آنتن با تاخیر زمانی نقطه شكست رایتل.&nbsp;</b><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;">یكی از دلایل عدم اقبال عمومی به رایتل عدم آنتن دهی مناسب حتی در شهرهایی بود كه به طور كامل تحت پوشش اعلام شده بود و همین موضوع موجب تمایل كم افراد به ادامه استفاده از خدمات این اپراتور بود. هرچند كه این مساله اكنون برطرف شده است اما به نظر می رسد جلب اعتماد مجدد كاربران برای رایتل كار بسیار دشوار یا تقریبا غیرممكنی است.&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;">شركت مالك شستا(سرمایه گذاری تامین اجتماعی) روز گذشته تصمیم به برون سپاری مدیریت اجرایی رایتل نمود تا شاید یك منجی بتواند آن را از وضعیت بحرانی فعلی خارج نماید.&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;"><img alt=" text/html 2018-02-14T05:08:11+01:00 www.hrjournalist.com سید محمد اعظمی نژاد یادداشت- هر روز یكدیگر را قوی تر كنیم!‌ http://www.hrjournalist.com/post/491 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://patriciastarr.com/wp-content/uploads/2013/06/father-and-son_fist-bump-627x278.jpg" alt=""></div> <font face="Mihan-Koodak" size="3">#مهارتهای ارتباطی در #خانواده و #جامعه جز مهارت های اساسی است كه به تازگی #UNESCO آنها را به عنوان یكی از اجزای اصلی #سواد نوین در افراد ارائه نموده است.&nbsp;</font><div><font face="Mihan-Koodak" size="3">شاید در #خانواده نقش والدین در #توانمندسازی و #قویتر نمودن فرزندان بدیهی به نظر می رسد. بدون تردید همه كسانی كه اكنون این نوشتار را می خوانند، تقریبا تمام توانایی های پایه ای خود را از پدر و مادر خود آموخته اند چرا كه هر كس در این نقش قرار می گیرد خود را #مسئول #توانمندتر كردن فرزند خود می داند.&nbsp;<br>بعد از موضوع فرزندان، هر زن و مردی در زندگی مشترك خود، با توجه به مسیر و&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: medium;">اهداف&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: medium;">&nbsp;مشترك در زندگی، تلاش می كنند كه هر روز همدیگر را قوی تر كنند. حتی اگر نقطه قابل بهبودی در طرف مقابل باشد،‌ طرف دیگر سعی می كند كه آن را پوشش دهد و هر روز اقداماتی كه می كند كه همسرش از نظر رفتاری و شخصیتی قوی تر شود.(با این پیش فرض مهم كه واقعا همسران هدف مشتركی در زندگی داشته باشند.)‌</span></div><div><span style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: medium;">وقتی از حیطه خانواده خارج می شویم، نقش هر یك از ما در #جامعه خیلی كمتر از خانواده نیست. واقعیت این است در هیچ جای دنیا(از جمله كشور ما)‌ همه افراد #جامعه به یك اندازه #فرهیخته، &nbsp;#توانمند و #توانگر نیستند. اما وقتی افراد ضعیف تر جامعه نیز به تدریج قوی تر شوند، میانگین جامعه هر روز به سمت قویتر شدن و قدرتمندتر شدن سوق پیدا خواهد كرد.&nbsp;</span></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3"><b><font color="#990000">1-به دیگران مهارت آموزی كنیم</font>.</b> بسیاری از افراد جامعه هنوز نیازمند #قویتر شدن در مهارت های پایه زندگی هستند. مهارت های مثل حل مساله، حل تعارض، مالی،‌مذاكره، قبول مسئولیت، مدیریت استرس، مطالعه و سازماندهی. با #قویتر شدن افراد در این مهارتها طیف زیادی از انسانها به سطح بالاتری از زندگی ارتقا پیدا می كنند.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3"><b><font color="#990000">2- به دیگران امید بدهیم. </font>در گزارش رسمی كه مركز بررسی های استراتژیك ریاست جمهوری درسال 96 &nbsp;منتشر نموده &nbsp;است،‌ سومین چالش بزرگ از 52 چالش اجتماعی، ناامیدی درباره آینده است. و این نشان می دهد كه چقدر همه ما نیاز داریم كه به همدیگر درباره وضعیت آینده امید و روحیه تزریق كنیم. وقتی در جامعه ای عنصر #امید بهبود پیدا كند و مردم آن در #امیدواری #قویتر شوند، می توان انتظار داشت(طبق اظهار نظر كارشناسان علوم اجتماعی) كه جامعه از نظر روانی سالمتر، با آسیب های اجتماعی كمتر و با تعداد بیشتری از مردمانی با روابط اجتماعی بسیار #قویتر باشد.&nbsp;</b></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><font color="#990000"><b>3- به دیگران روحیه بدهیم.</b> </font>جان گوردون در كتاب سوپ از واژه ای به نام «مثبت بودن مسری» استفاده می كند. او در این كتاب می نویسد:«آنفولانزا تنها بیماری نیست كه شما در محل كاركتان می گیرید.&nbsp;<span style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 22.3999996185303px;">ممکن است که به خلق و خوی بد و رفتار منفی شخص دیگری مبتلا شوید. آخرین تحقیقات نشان می‌دهد احساسات مسری است و همه می‌دانیم این موضوع حقیقت دارد. در تحقیقات به آنها احساسات مسری گفته می‌شود. این احساسات مسری در محیط‌های کاری، تولیدات، کار گروهی، خدمات و افراد به شکل عمیق بر عملکردها تأثیر می‌گذارد.</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 22.3999996185303px;">&nbsp;</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 22.3999996185303px;">شما هر روز یک انتخاب دارید که به طور مثبت یا به‌طور منفی در دیگران تأثیر بگذارید. شما می‌توانید یک میکروب باشید و به سیستم ایمنی سازمان‌تان حمله کنید یا می‌توانید همانند ویتامین سی شوید و سیستم ایمنی سازمان‌تان را به عنوان ویتامین تقویت کنید.»</span></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 22.3999996185303px;"><br></span></font></div><div><font color="#222222" face="Mihan-Yekan" size="3"><span style="line-height: 22.3999996185303px;">برای داشتن جامعه ای #توانگر تصمیم بگیریم هر روز یكدیگر را #قویتر كنیم!‌</span></font></div><div><font color="#222222" face="Mihan-Yekan" size="3"><span style="line-height: 22.3999996185303px;"><br></span></font></div><div><font color="#222222" face="Mihan-Yekan" size="3"><span style="line-height: 22.3999996185303px;">#سیدمحمداعظمی_نژاد&nbsp;</span></font></div><div><font color="#222222" face="Mihan-Yekan" size="3"><span style="line-height: 22.3999996185303px;">تهران-24 بهمن 1396&nbsp;</span></font></div> text/html 2018-01-09T06:59:39+01:00 www.hrjournalist.com سید محمد اعظمی نژاد دورهمی چالش رهبری در عمل (همراه با بازی پینت بال رهبری) http://www.hrjournalist.com/post/489 <div style="text-align: center;"><a href="https://evnd.co/yOHG6" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://static.evand.com/images/events/covers/original/e65d33cbfae7a2981e31b5566dfe1956.jpg?x-oss-process=image/resize,h_720" alt=""></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><a href="https://evnd.co/yOHG6" target="" title="">لینك ثبت نام:‌ دورهمی چالش رهبری</a>&nbsp;</font></div> text/html 2018-01-08T07:26:46+01:00 www.hrjournalist.com سید محمد اعظمی نژاد استفاده از روانشناسی در بازاریابی شبكه های اجتماعی http://www.hrjournalist.com/post/488 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://www.clicmark.com/hs-fs/hubfs/images/Blog/Imágenes_Julia/canalessocialmediaclicmark1.jpg?t=1512502203499&amp;width=470&amp;name=canalessocialmediaclicmark1.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center; direction: rtl;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span lang="FA" style="line-height: 115%; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">بازاریابی فرآیند ایجاد، ارتباط، تحویل و مبادله چیزی است که برای مشتریان، ذی نعفان و به طور مشخص جامعه &nbsp;ارزش تولید می نماید. </span><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;"><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">شاید بتوان كفت بازاریابی در درون فرایندهای خود به طور كامل مرتبط با روانشناسی است. مفاهیم روانشناسی بازاریابی شبكه های اجتماعی شامل رفتارها و استراتژی های بصری و احساسی است كه مخاطبان را درگیر خود می كند. درك هر چه بهتر این مفاهیم و تركیب صحیح آنها به موفقیت بیشتر در كمپین های بازاریابی در شبكه های اجتماعی كمك می كند و موجب می شود نتایج و اثربخشی بیشتری از این رسانه حاصل شود. <o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;"><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">كاربران شبكه های اجتماعی دوست دارند محتوای خود را شامل عكس ها، ویدئوها، نظرات و مقالات و ... با دیگران به اشتراك بگذارند. <o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;"><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">به تازگی مجله نیوریورك تایمز نظرسنجی از مخاطبان خود انجام داده است كه چرا كاربران علاقه مند به اشتراك گذاری&nbsp; محتواهای خود در شبكه های اجتماعی به صورت آنلاین هستند؟‌ نتیجه این نظرسنجی نشان می دهد كه 94 درصد از مردم به این دلیل علاقه مند به اشتراك گذاری محتوای خود هستند كه احساس می كنند كه این كار موجب می شود مخاطبان انها زندگی و حال بهتری داشته باشند!‌<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;"><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">افراد به دلایل زیر در شبكه های اجتماعی به اشتراك گذاری محتوا می كنند:‌<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;"><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">68 درصد می خواهند خود را به دیگران معرفی كنند.<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;"><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">48 درصد علاقه مند هستند&nbsp; موضوعاتی كه برای آنها مهم است با دیگران به اشتراك بگذارند.<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;"><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">73 درصد علاقه مند به ارتباط به كسانی هستند كه با آنها علایق مشترك دارند. <o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;"><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">84 درصد برای حمایت از یك موضوع(یا كمپین)‌ به اشتراك گذاری می كنند. <o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;"><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">شاید جالب باشد بدانید مشتریان و مصرف كنندگان از به اشتراك گذاری محصول یا خدمت مورد استفاده خود لذت بیشتری می برند.&nbsp; به هر حال دلیل اصلی به اشتراك گذاری هر محتوایی ارتباط آنها با دیگران است و البته این اقدام افراد اگر با محصول یا خدمت شما توسط افراد انجام شود می تواند یك روش فوق العاده برای ایجاد علاقه و آگاهی از كسب و كار شما باشد. <o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;"> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;"><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">واكنش اكثر افراد نسبت به یك محصول یا فرد در كمتر از نود ثانیه رخ می دهد و ارزیابی 60 تا 90 درصد افراد براساس رنگ ها صورت می گیرد كه نشان دهنده تاثیر مستقیم رنگها بر بازاریابی است بنابراین با استفاده از رنگ صحیح برای كسب و كار یا كمپین بازاریابی و انطباق آن با پیامی كه قرار است به مخاظب منتقل شود بهترین ارتباط برقرار خواهد شد.&nbsp;</font><font face="B Mitra" style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/539/1615595/social.jpg" alt=""></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="text-indent:-18.0pt; mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><b><span style="line-height: 115%;"><span style="font-size: 14pt;">1</span><font face="Mihan-Yekan" size="3">.<span style="font-weight: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></font></span></b><!--[endif]--><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="line-height: 115%;">احساسات مسری و واگیردار هستند. </span></b><span lang="FA" style="line-height: 115%;">&nbsp;رفتار ویروس شباهت زیادی به احساسات دارد چرا كه به شدت واگیردار و مسری است. شاید بهترین مثال برای این مورد زلزله اخیر در كشور باشد، حتما شما نیز با فراوانی زیاد در شبكه های اجتماعی مختلف از جمله اینستاگرام، تلگرام، توییتر، فیس بوك و... تصاویر و ویدئوهای زیادی در این باره دریافت و مشاهده كرده اید. همانطور كه مشاهده می شود احساسات ناشی از دریافت و مشاهده این پیام ها حتی موجب تغییر در رفتار مردم می شود و این روزها افراد جامعه كمی با هم مهربان تر می شوند!‌<br> یكی از بزرگترین مطالعات انجام شده درباره شبكه های اجتماعی نشان می دهد كه وقتی در یك پست یا مطلب ارسالی احساساتی وجود داشته باشد،‌ احتمال تاثیرگذاری آن بر مخاطب حداكثر است. بنابراین یكی از روش های اثرگذاری بر مخاطب روایتی عاطفی از یك موضوع است، كاری كه بسیاری از برندها و نام های تجاری طی روزهای اخیر در ماجرای زلزله اخیر به خوبی از آن بهره بردند!‌</span><b><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-indent:-18.0pt; mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><font face="Mihan-Yekan" size="3"><b><span style="line-height: 115%;">2.<span style="font-weight: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></b><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="line-height: 115%;">اهدای جوایز مخاطبان را به مشاركت و پاسخ تشویق می كند. </span></b><span lang="FA" style="line-height: 115%;">یكی از تاكتیك های خوب فروش با استفاده از تئوری عمل متقابل در علم روانشناسی است. با استفاده از این تئوری شما به مخاطبان خود وعده می دهید كه در مقابل درخواستی مانند به اشتراك گذاری و انتشار یك پست یا ارسال یك ایمیل شانس خود را برای برنده شدن در قرعه كشی و دریافت یك جایزه امتحان كنند و تجربه نشان می دهد این روش به خوبی در كسب نتیجه مطلوب جواب می دهد. </span><b><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-indent:-18.0pt; mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><font face="Mihan-Yekan" size="3"><b><span style="line-height: 115%;">3.<span style="font-weight: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></b><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="line-height: 115%;">تصاویر نمایشی&nbsp; مهم هستند. </span></b><span lang="FA" style="line-height: 115%;">آزمون های روانشناختی زیادی از میزان توجه و علاقه افراد به تصاویر انجام شده است، كه نشان می دهد اغلب افراد یك تصویر چهره همراه با لبخند را نسبت به یك تصویر بی روح و بی تفاوت ترجیح می دهند. جلب توجه افراد به تصاویر با پس زمینه تاریك نسبت عكس هایی با پس زمینه روشن نیز بیشتر است و با توجه به امكاناتی به تازگی شبكه های اجتماعی در اختیار كاربران قرار داده اند، یك تصویر متحرك بسیار بیشتر شانس بیشتری برای دیده شدن و جلب توجه مخاطبان دارد. </span><b><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" style="text-indent:-18.0pt; mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><font face="Mihan-Yekan" size="3"><b><span style="line-height: 115%;">4.<span style="font-weight: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></b><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="line-height: 115%;">بازخورد در شبكه اجتماعی موجب احساس وابستگی افراد آنها می شود. </span></b><span lang="FA" style="line-height: 115%;">این موضوعی بدیهی است، پاسخ دادن به واكنش های مشتریان و مخاطبان موجب وابستگی هرچه بیشتر آنها می گردد اما در صورت عدم پاسخ به نوشته ها و واكنش های افراد ممكن است به راحتی موجب عدم وفاداری آنها می شود. </span><b><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;"><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"> </font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">به خاطر داشته باشید با اینكه بازاریابان روانشناس نیستند،&nbsp; اما بهترین و موفق ترین بازاریابان در كار خود از روانشناسی به بهترین شكل استفاده می كنند.&nbsp;</font></span><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><o:p></o:p></span></b></p></div> text/html 2018-01-07T11:39:44+01:00 www.hrjournalist.com سید محمد اعظمی نژاد زندگی هر یك از ما یك كتاب باز است!‌ http://www.hrjournalist.com/post/486 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://drgilaki.com/wp-content/uploads/2015/06/65.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><font face="Mihan-Yekan" size="3">زندگی هر یك از ما شبیه یك كتاب باز است!‌ &nbsp;مگر اینكه به طور كامل از شبكه های اجتماعی خارج شویم یا اینكه به طور ناشناس(و بدون نام كاربری و login) وارد اینترنت شویم!‌</font><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">این حقیقت تلخی است كه شركت هایی كه به طور متمركز بر روی داده های بزرگ(Big Data) كار می كنند، تقریبا همه چیز را درباره ما می دانند، آنها به طور دائم اطلاعات مربوط به خریدهای اینترنتی هر یك از ما، وب سایت هایی كه مراجعه می كنیم و حتی حالات و روحیات ما را براساس پست هایی كه در شبكه های اجتماعی قرار می دهیم رصد می كنند،&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">تمامی این داده ها &nbsp;براساس الگوریتم پیچیده ای تبدیل به اطلاعاتی ارزشمند برای ارائه بهترین پیشنهادات خرید براساس شرایط هر یك از ما به صورت هوشمند می شود، شاید جالب باشد كه بدانید آنها حتی می توانند با درصد خطای بسیار پایین تخمین بزنند كه هر یك از ما در چه زمان هایی از روزهای ماه توانایی خرید و پرداخت صورتحساب را داریم، پیش بینی كنند كه ما در سلامت هستیم یا بیمار، یا حتی پیش بینی كنند كه یك زن باردار هست یا خیر بدون آنكه خود او بداند!!!</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">شاید یكی از بهترین كسانی كه توانسته است این موضوع را به تصویر بكشد استیون اسپیلبرگ است كه در فیلم گزارش اقلیت با بازی تام كروز، تصویری بزرگنمایی شده از قدرت شركت های متمركز بر داده های بزرگ ارائه داده است.</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">باید یادمان باشد كه با حضور در فضای مجازی به ویژه شبكه های اجتماعی؛ حتی در یك جستجوی ساده در سایت گوگل ما تقریبا فاقد هرگونه حریم خصوصی هستیم، حداقل كسانی كه ما را رصد می كنند مالكیت شبكه اجتماعی یا جستجوگر، شركت رائه دهنده خدمات اینترنت و شاید خیلی كسان دیگری كه از حضور آنها در كنار خود در فضای مجازی بی اطلاع هستیم و این موضوع ارتباطی به كشور ما ندارد و در همه جای دنیا صدق می كند.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">اینكه Pavel Durov در صفحه اینستاگرام خود درباره مدل و تامین مالی شبكه اجتماعی می نویسد كه این پیام رسان نیز به هیچ تامین مالی ندارد و توسط چند NGO و مردم مهربان از نظر مالی تامین می شود شاید خیلی بی ارتباط به نوشتار بالا نباشد.&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">البته این توضیح درباره تمامی پیام رسان ها و شبكه های اجتماعی دیگر نیز صادق است!‌</span></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2018-01-07T08:20:32+01:00 www.hrjournalist.com سید محمد اعظمی نژاد شبكه های اجتماعی و نسل z http://www.hrjournalist.com/post/485 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/539/1615595/z1.jpg" alt=""></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">شاید بومی ترین و اصلی ترین مخاطبان شبكه های اجتماعی نسل Z ها یا مخاطبان زیر 23 سال جامعه باشند. بررسی ها نشان می دهد مراجعه این گروه از جامعه به شبكه های اجتماعی یوتیوب، اینستاگرام بیشتر است. به این شبكه ها؛‌ شبكه آپارات را نیز اضافه كنید.&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">برای یك كمپین تبلیغاتی و بازاریابی با در نظر گرفتن این جامعه هدف شاید بهترین شبكه ها همان باشد كه بیشترین مراجعه كننده را دارد.&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div> text/html 2018-01-03T07:13:44+01:00 www.hrjournalist.com سید محمد اعظمی نژاد بازاریابی بدون شبكه های اجتماعی!‌ http://www.hrjournalist.com/post/484 <div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><font face="Mihan-Yekan" size="3">با آغاز سال 2018 میلادی هنوز در تمام دنیا بیشترین اتكای بازاریابان به شبكه های اجتماعی به عنوان موثرترین و سریع ترین روش برای رساندن پیام های خود به مخاطبان است چرا كه این اطلاعات از طریق تلفن همراه هوشمند به افراد منتقل می شود.&nbsp;</font><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://i.pinimg.com/564x/3e/5d/c8/3e5dc83d2ec3cf68d367de144bc8cba1--marketing-budget-social-media-marketing.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">اما این پیش بینی در كشور ما خیلی قابل اتكا نیست. طی دو سه سال گذشته بسیاری از شركتها و سازمان ها برنامه های بازاریابی و تبلیغاتی خود را براساس استفاده از همین ابزارها تدوین كردند و برای آن بودجه اختصاص دادند، بسیاری از كمپین های تبلیغاتی بر اساس حضور در شبكه های اجتماعی طراحی شده بود، اما این چندمین بار است كه شبكه های اجتماعی به دلایلی كه تقریبا همه از آن اطلاع داریم تقریبا به طور كامل از دسترس خارج می شوند و نقشه بسیاری از فعالان كسب و كار را بر آب می شود.&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">این اتفاق شاید سینگال مهمی برای تصمیم گیری های آینده در برنامه های بازاریابی در كشور است كه هنوز استفاده از بستر وب سایت مطمئن ترین راه است(البته به شرط اینكه كلا اینترنت قطع نشود!)‌&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">اینكه گفته می شود نباید همه تخم مرغ ها در یك سبد گذاشت(به خصوص اینكه قیمت تخم مرغ هم خیلی بالاست!) در همین زمینه هم كاربرد دارد به ویژه اینكه شاید باید در شرایط كشور ما كم ترین اتكا به شبكه های اجتماعی به دلیل ناپایداری در ادامه حیات آنها صورت پذیرد.&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">اما چه ابزارهای بازاریابی برای ادامه مسیر به ویژه در بازاریابی دیجیتال قابلیت اتكا بیشتری دارند؟‌</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">مواردی چون بازاریابی ایمیلی، ارائه وبینارها و رویدادها، ارتقای سئو سایت، تبلغیات كلیكی و بنر در سایت ها و&nbsp;</font><a href="http://1stdegree-marketing.com/wp-content/uploads/2015/06/marketing_technology_jan2015.gif" target="_blank" title="">بسیار موارد دیگر</a><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;می توان راه حلی جایگزین برای شبكه های اجتماعی باشد هرچند كه تاثیر و نفوذ شبكه های اجتماعی(به شرط امكان دسترسی و مسدود بودن) بسیار بالاتر است.&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div style="text-align: right;"><br></div> text/html 2017-12-24T08:18:20+01:00 www.hrjournalist.com سید محمد اعظمی نژاد ماحرای قفس میمون ها در جنگل http://www.hrjournalist.com/post/480 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://lh5.ggpht.com/-11Qy_nLbf3U/SsSZ0hBe02I/AAAAAAAAHNw/UJYf_h3oHJo/_MG_0270.JPG?gl=GB?imgmax=200" alt=""></div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div>تعدادی میمون در یك قفس بزرگ با هم زندگی می كردند، اما محل زندگی آنها تفاوت مهمی با دیگر قفس حیوانات داشت، قفس آنها دقیقا در وسط یك جنگل بسیار بزرگ قرار داشت.&nbsp;</font><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">میمونها هر روز سهمیه و نوع مشخصی از غذا از نگهبان قفس دریافت می كردند، اما در میان جامعه چند ده نفری، برخی به سهمیه غذای خود رضایت نمی دادند و به سراغ سهمیه غذای دیگران به خصوص افراد ضعیف تر می رفتند.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">همه دنیای این میمون ها قفس بزرگی بود. آنها با تعداد محدودی(همان چند ده نفر) در تعامل بودند، در چارچوب قفس گرفتار بودند حتی نوع غذا و خوراك آنها نیز محدود به انتخاب و سلیقه نگهبان قفس بود. آنها فكر می كردند دنیا در همین قفس خلاصه شده است!‌</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">در میان میمون ها شایعه شده بود كه هركس از قفس بیرون برود بلافاصله خواهد مرد. بنابراین تقریبا همه جامعه میمون ها شرایط فعلی را مناسب، راحت و مطلوب برای ادامه زندگی می دیدند.&nbsp;</font></div><div><br></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;یكی از روزها نگهبان قفس فراموش كرد كه درب قفس را ببندد و از میان جمعیت میمون ها تنها یكی نسبت به شایعه های مربوط به بیرون از قفس تردید داشت و همیشه فكر می كرد ممكن است در بیرون از قفس نیز شرایط مناسبی برای زندگی وجود داشته باشد.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">او وقتی در قفس را باز دید، &nbsp;به سمت آن حركت كرد و میمون ها (احتمالا به خاطر حفظ جانش) &nbsp;به او حمله ور شدند تا مانع خروج او از قفس گردند. اما او از قفس خارج و با سرعت زیاد از آن دور شد.&nbsp;</font></div><div><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">هرچه جلوتر می رفت از &nbsp;زیبایی های دنیای بیرون از قفس بیشتر &nbsp;شگفت زده می شد، رودخانهای زیبا و روان، درختان مختلف میوه های خوراكی، جانواران و حیوانات متنوع دیگر و مهم تر از همه اینكه دنیای بیرون از قفس دیوار پایانی نداشت.</span></div><div><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">او كشف مهمی كرده بود!‌ خیلی زود به قفس برگشت تا این خبر مهم را به دوستانش اطلاع دهد اما این بار در قفس بسته شده بود و البته هیچكس هم حرف های او باور نمی كرد.&nbsp;</span></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">میمون خوشحال از این بود كه از قفس رها شده بود اما امیدوار بود روزی بتواند دوستان خود را از قفس نجات دهد.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">شاید داستان استعاره ای از زندگی بسیاری از ما باشد.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">#سیدمحمداعظمی_نژاد</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">تهران-زمستان 1396</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div> text/html 2017-12-10T12:13:55+01:00 www.hrjournalist.com سید محمد اعظمی نژاد راه درست و یك پرسش روزانه http://www.hrjournalist.com/post/479 <p align="justify" style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/05/fc/a1/5a/charlottenlund-skov.jpg" alt=""></p><p align="justify" style="text-align: right;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan" size="3">پائولوكوئیلو در كتاب&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">قصه هایی برای پدران. فرزندان. نوه ها می نویسد:</span></p><p align="justify" style="text-align: right; color: rgb(51, 51, 51);"><font color="#000033" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan" size="3">روزی،گوساله ای باید از جنگل بکری می گذشت تا به چراگاهش برسد.گوساله ی بی فکری بود و راه پر پیچ و خم و پر فراز و نشیبی برای خود باز کرد.</font></p><p align="justify" style="text-align: right; color: rgb(51, 51, 51);"><font color="#000033" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan" size="3">روز بعد،سگی که از آن جا می گذشت،از همان راه استفاده کرد و از جنگل گذشت.مدتی بعد،گوساله راهنمای گله،آن راه را باز دید و گله اش را وادار کرد از آن جا عبور کنند.</font></p><p align="justify" style="text-align: right; color: rgb(51, 51, 51);"><font color="#000033" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan" size="3">مدتی بعد،انسان ها هم از همین راه استفاده کردند:می آمدند و می رفتند،به راست و چپ می پیچیدند،بالا می رفتند و پایین می آمدند،شکوه می کردند و آزار می دیدند و حق هم داشتند.اما هیچ کس سعی نکرد راه جدید باز کند.</font></p><p align="justify" style="text-align: right; color: rgb(51, 51, 51);"><font color="#000033" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan" size="3">مدتی بعد،آن کوه راه،خیابانی شد.حیوانات بیچاره زیر بارهای سنگین،از پا می افتادند و مجبور بودند راهی که می توانستند در سی دقیقه طی کنند،سه ساعته بروند،مجبور بودند که همان راهی را بپیمایند که گوساله ای گشوده بود.</font></p><p align="justify" style="text-align: right; color: rgb(51, 51, 51);"><font color="#000033" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan" size="3">سال ها گذشت و آن خیابان،جاده ی اصلی یک روستا شد،و بعد شد خیابان اصلی یک شهر.همه از مسیر این خیابان شکایت داشتند،مسیر بسیار بدی بود.</font></p><p align="justify" style="text-align: right; color: rgb(51, 51, 51);"><font color="#000033" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan" size="3">در همین حال،جنگل پیر و خردمند می خندید و می دید که انسان ها دوست دارند مانند کوران،راهی را که قبلا باز شده،طی کنند،و هرگز از خود نپرسند که آیا راه بهتری وجود دارد یا نه؟</font></p><p align="justify" style="text-align: right; color: rgb(51, 51, 51);"><font color="#000033" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></p><font color="#cc0000" face="Mihan-Yekan" size="3">و این سوالی است كه باید از خود هر روز بپرسیم آیا راه بهتری برای زندگی با كیفیت بالاتر وجود دارد؟‌ و هر یك ازما چقدر برای رسیدن به آن در زندگی شخصی تلاش می كنیم و وقت اختصاص می دهیم؟!‌</font><div><font color="#cc0000" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div>