تبلیغات
مدیریت و منابع انسانی - مطالب نوشته های شخصی در رسانه ها
هر روز بهتر می شویم، اگر روحیه و امید داشته باشیم. (روزنوشتهای سید محمد اعظمی نژاد)
راهکارهای اثبات شد‌ه برای افزایش فروش
سه شنبه 1394/04/16 ساعت 08:10 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست سید محمد اعظمی نژاد | ( دیدگاه ها )

سید‌ محمد‌ اعظمی نژاد‌

رئیس کمیته آموزش و پژوهش-انجمن مد‌یریت ایران

منبع: sellingpower 

پید‌ا کرد‌ن مشتریان جد‌ید‌ برای خرید‌ محصول یا خد‌مت بخش مهمی از فرآیند‌ کلی فروش است. آیا شما محصول یا خد‌مت بسیار مناسبی د‌ر اختیار د‌ارید‌ و تاکنون موفق به جلب مشتری خوبی برای خرید‌ آن نشد‌ه‌اید‌؟آیا شما از رویکرد‌های خود‌ برای جلب مشتریان مطمئن نیستید‌ یا فکر می‌کنید‌ پیام گیج‌کنند‌ه‌ای برای فروش به مشتریان ارسال می‌کنید‌؟


د‌ر این نوشتار راهکارهایی برای جذب مشتریان بیشتر به شما ارائه خواهد‌ شد‌:


1) فراموش نکنید‌ مرد‌م به د‌نبال خرید‌ ارزش هستند

مشتریان محصول نمی‌خرند،‌ بلکه نتایج به د‌ست آمد‌ه از محصول شما را خرید‌اری می‌کنند‌. بنابراین یکی از مهم‌ترین اقد‌امات آن است که فرآیند‌ فروش خود‌ را شناسایی و استخراج کنید‌ و آن را با تهیه فهرستی از منافع و ارزش‌هایی که مشتری با خرید‌ محصول یا خد‌مت شما به د‌ست می‌آورد‌، آغاز کنید‌.


کمپین بازاریابی شرکت کوکاکولا با شعار «share a coke» یا «یک کوکا با د‌یگری سهیم شو!» یکی از نمونه‌های موفق توجه به ارزش است. د‌ر این کمپین شما می‌توانید‌ برچسب کوکا را با نام شخص مورد‌ نظر تهیه کنید‌ و به او بد‌هید‌! نوشید‌ن یک بطری کوکا که نام د‌وست شما روی آن د‌رج شد‌ه، می‌تواند‌ هر د‌و شما را بسیار خوشحال کند‌. جالب است بد‌انید‌ همین روش موجب افزایش 4 د‌رصد‌ی فروش شرکت کوکاکولا شد‌ه است.


2) مشتری خود‌ را به‌طور کامل شناسایی کنید‌

فکر می‌کنید‌ چه کسانی احتمالا علاقه‌مند‌ به خرید‌ از شما هستند‌ و بلافاصله به خرید‌ اقد‌ام می‌کنند‌؟ برای مشتریان یک نماد‌ خلق کنید‌ و سوالات زیر را بپرسید‌:


• چند‌ ساله هستند‌؟

• جنسیت آنها چیست؟

• آیا بچه د‌ارند‌؟

• میزان د‌رآمد‌شان چقد‌ر است؟

• میزان تحصیلات آنها چقد‌ر است؟


3) مساله مشتری را به‌طور د‌قیق تعریف کنید

مشتری شما چه مساله‌ای د‌ارد‌ که شما می‌توانید‌ به حل آن کمک کنید‌؟ اگر مشتریان خود‌ را به د‌رستی بشناسید‌، مطمئن باشید‌ آنها برای حل مسائل خود‌ به سراغ‌تان خواهند‌ آمد‌.


الف) گاهی مسائل روشن و آشکار هستند‌.

ب‌) گاهی مسائل غیرواضح و نامشخص هستند‌.

پ) گاهی نیز مساله‌ای برای مشتری وجود‌ ند‌ارد‌. اگر مشتری نیاز یا مساله‌ای ند‌اشته باشد‌ از شما خرید‌ی نخواهد‌ کرد‌.


4) مزیت‌های رقابتی خود‌ را توسعه د‌هید‌

د‌ر بازاریابی و فروش تمایز مهم‌ترین اصل است. شما باید‌ بتوانید‌ به مشتریان خود‌ نشان د‌هید‌ که محصولات و خد‌ماتی که ارائه می‌د‌هید‌ چه تفاوت‌هایی د‌ارد‌ و مزیت‌های رقابتی آن نسبت به د‌یگر رقبا چیست.


د‌ر بازار کاملا رقابتی امروز و با توجه به سطح آگاهی مشتریان، مهم‌ترین استراتژی تمرکز بر کیفیت است. برای مشتری امروزی اولویت اول کیفیت و پس از آن قیمت است. البته نباید‌ فراموش کنید‌ مزیت رقابتی برای مشتری تنها به کیفیت و قیمت ختم نمی‌شود‌. بلکه مشتری به عواملی چون د‌سترسی آسان، خد‌مات پس از فروش و موارد‌ مهم د‌یگری نیز می‌اند‌یشد‌.


5) از شبکه‌های اجتماعی به نفع خود‌ استفاد‌ه کنید

این روزها روش‌های متنوعی برای معرفی محصولات و خد‌مات وجود‌ د‌ارد‌. البته مهم‌ترین موضوع آن است که اغلب این روش‌ها رایگان هستند‌. شما می‌توانید‌ از شبکه‌های اجتماعی مانند‌ فیس‌بوک، توییتر، تلگرام، وایبر، اینستاگرام و حتی یک وبلاگ ساد‌ه کاملا به نفع خود‌ استفاد‌ه کنید‌ و از طریق این کانال‌ها، بیش از هر زمان د‌یگری به افراد‌ د‌سترسی و با آنها ارتباط د‌اشته باشید‌.


6) قیمت‌گذاری خود‌ را به‌طور مناسب انجام د‌هید‌.

برای اینکه بتوانید‌ بهترین قیمت را به مشتری ارائه د‌هید‌، د‌ر مورد‌ رقبای خود‌ تحقیقات بازار انجام د‌هید‌. فراموش نکنید‌ قیمت ارائه شد‌ه به مشتری باید‌ معاد‌ل «ارزشی» باشد‌ که وی د‌رک می‌کند‌. شما تنها د‌ر صورتی می‌توانید‌ قیمتی بالاتر به مشتری ارائه کنید‌ که محصول یا خد‌مت شما برتری قابل توجهی نسبت به رقبا د‌اشته باشد‌.


7) تکنیک‌های مذاکره اثربخش را یاد‌ بگیرید‌.

مذاکره‌کنند‌گان حرفه‌ای معمولا د‌ر رسید‌ن به راه‌حل و توافقی که برای طرفین مذاکره به رضایت منجر شود‌، مهارت د‌ارند‌. آنها برای رسید‌ن به وضعیتی که اصطلاحا «برد‌-برد‌» نامید‌ه می‌شود‌ تلاش می‌کنند‌ که د‌ر نهایت رضایت هر د‌و طرف مذاکره را د‌ر پی د‌ارد‌. معمولا بهترین مذاکره‌کنند‌گان سه کیفیت رفتاری مهم د‌ارند‌:


الف) سوالات خوب می‌پرسند‌ و د‌قیقا همان چیزی را پید‌ا می‌کنند‌ که مشتری به آن نیاز د‌ارد‌.

ب) بسیار صبور هستند‌.

پ) مذاکره‌کنند‌گان همیشه با آماد‌گی کامل وارد‌ مذاکره می‌شوند‌.


8) برای حفظ و نگهد‌اری مشتریان قبلی وقت بگذارید‌.

مشتری که یک بار از شما خرید‌ کرد‌ه، همیشه این پتانسیل را د‌ارد‌ که مشتری د‌ائمی شما باشد‌. این ارتباط تنها با خلق اعتماد‌ و ارائه ارزش به مشتری پاید‌ار خواهد‌ ماند‌.


9) برای مشتریان بالقوه خود‌ شرایطی برای تجربه رایگان ایجاد‌ کنید‌.

بسیاری از مشتریان بالقوه چنانچه فرصتی برای تجربه محصول یا خد‌مت شما د‌اشته باشند‌، تبد‌یل به مشتری همیشگی خواهند‌ شد‌. بنابراین با ایجاد‌ کمپین‌های بازاریابی امکان تجربه رایگان برای آنها فراهم کنید‌ یا با وید‌ئویی کوتاه از این تجربه، مشتریان را به سمت خود‌ جذب کنید‌.


فراموش نکنید‌ حرفه فروش د‌ر زمان فعلی سریع‌تر از همیشه د‌ر حال حرکت است و د‌ر یک چشم بر هم زد‌ن محصول یا خد‌متی مشابه توسط رقبای شما ایجاد‌ و به بازار عرضه می‌شود‌ و تا به خود‌ بیایید‌ از قافله عقب ماند‌ه‌اید‌. بنابراین مهم است بد‌انید‌ که فرصتی برای آزمون و خطا ند‌ارید‌.


برچسب‌ها: بازاریابی , فروش ,

بدون عنوان!
دوشنبه 1394/04/15 ساعت 12:20 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست سید محمد اعظمی نژاد | ( دیدگاه ها )

روزگاری بود که حیا مثل حنا رنگی داشت! اما به نظر می رسد این روزها بی حیایی و وقاحت هنر است و ظاهرا هر که وقیح تر است هنرمندتر است. 
به گمان شمشیر زهرآگین عبدالرحمن بن ملجم مرادی بر فرق مبارک علی(ع)، هم مصداق آشکاری از وقاحت بود. 

آرزو می کنم به بزرگی شب های قدری که در آن هستیم، خداوند همه ما را به راه راست هدایت کند. 

آمین 
سید محمد اعظمی نژاد 
دوشنبه 15 تیرماه 1394 


گفتگو با روزنامه فرصت امروز
شنبه 1394/04/13 ساعت 10:23 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست سید محمد اعظمی نژاد | ( دیدگاه ها )
شنبه, 13 تیر 1394 

نقش سرمایه‌های انسانی در توسعه اقتصادی کشور‌ها در گفت‌وگو با سیدمحمد اعظمی‌نژاد بررسی شد

برای توسعه سرمایه انسانی باید از انزوای جهانی خارج شویم


از دیرباز نقش سرمایه‌های انسانی در توسعه اقتصادی کشورها مورد توجه بوده است. همواره هر جا صحبت از اقتصاد بوده، برای منابع انسانی و نیروی کار سهم ویژه‌ای قائل شده‌اند. این اهمیت تا به جایی است که سازمان‌های مختلف جهانی هر ساله گزارش‌های مبسوطی از توسعه سرمایه انسانی کشورهای مختلف ارائه می‌دهند و نقش سرمایه‌های انسانی را در توسعه اقتصادی کشورها بررسی می‌کنند. اتفاقی که حتی شکلی رقابتی پیدا کرده و فاکتور مجزایی در جوایز کیفیت و ایزوها از آن خود کرده است.

بحث شاخص‌های توسعه سرمایه‌های انسانی، مقوله‌ای است که در این شماره در گفت‌وگو با سیدمحمد اعظمی‌نژاد، مشاور و مدرس مدیریت مورد بحث گذاشته شده است. شاخص‌هایی که نشان می‌دهد، هرچند طی سال‌های گذشته کشور ما در حوزه توسعه منابع انسانی روند رو به رشدی را پشت سر گذاشته، اما در مقایسه با دیگر کشور‌ها وضعیت تکان‌دهنده و نامناسبی را تجربه می‌کند. شرایطی که امید است با برداشتن تحریم‌ها و تغییر در سیاست‌های کلان دولت در سال‌های آینده تغییر به سزایی داشته باشد؛ تغییراتی که به دنبال خود رشد و توسعه اقتصادی همراه خواهد داشت.

***

اگر بخواهیم وضعیت سرمایه‌های انسانی ایران را ارزیابی کنیم، با چه برآیندی روبه‌رو خواهیم بود. آیا ایران کشوری است که به لحاظ سرمایه انسانی در وضعیت مطلوبی قرار دارد؟

ابتدا بهتر است به شاخص‌های سرمایه انسانی بپردازیم. با بررسی این شاخص‌ها و توجه به رتبه‌ای که در جهان در این شاخص‌ها داریم می‌توانیم به این موضوع که در زمینه منابع انسانی تا چه حد بلوغ یافته‌ایم برسیم. دربرنامه توسعه سازمان ملل متحد، سه شاخص اساسی برای توسعه سرمایه‌های انسانی در نظر گرفته است. نخستین شاخص وضعیت بهداشت است که بیان می‌کند هرچه مردم سالم‌تر باشند، بیشتر زندگی می‌کنند. دومین شاخص دانش است که سطح سواد و تحصیلات و توانایی خواندن و نوشتن افراد جامعه را در نظر می‌گیرد و سومین شاخص استاندارد زندگی آبرومندانه است که به میزان قدرت خرید افراد آن جامعه و میزان برابری قدرت خرید افراد در آن جامعه می‌پردازد.

در جدول دو ما میزان آلودگی هوا را به‌عنوان یک فاکتور بهداشت در نظر گرفته‌ایم که شاهد هستیم، به‌صورت یک روند تساعدی مدام این آلودگی افزایش پیدا کرده و وضعیت بهداشت ما را در وضعیت نامناسبی قرار داده است. اما در وضعیت‌های دیگر مانند امید به زندگی، سرانه درآمد ناخالص ملی و آموزش یک روند رو به رشد را طی کرده‌ایم. در نتیجه رشدی که داشته‌ایم سبب شده که به تبع آن در حوزه سرمایه‌های انسانی نیز روند رو به رشدی را طی کنیم. (جدول 1 و 2)

پس براساس صحبت‌های شما وضعیت سرمایه انسانی ما مبتنی بر سه شاخص اصلی یک روند رو به بهبود و بلوغ را طی کرده، اما سوالی که مطرح می‌شود، این است که آیا این روند بلوغ یک روند مناسب است یا اینکه ما نسبت به استانداردهای جهانی هنوز عقب هستیم؟

زمانی می‌توانیم به این پرسش پاسخ مناسب را بدهیم که میزان رشد شاخص‌های توسعه منابع انسانی را با رتبه دیگر کشورها بسنجیم. شاید ما در مقایسه با گذشته خود روند رو به رشدی را طی کردهباشیم اما رتبه‌هایی که در قیاس با دیگر کشورها تجربه کرده‌ایم. رتبه‌های قابل تاملی است. (جدول 3 و 4)  در جدول 5 شما اگر ایران را با کشورهایی که در رده کشور ما قرار دارند، مقایسه کنید می‌بینید که وضعیت اصلاً خوب نیست. مثلاً ترکیه در این جدول شش پله از ما بالا‌تر قرار دارد یا با امارات ما 30واحد فاصله داریم که یک فاصله تأمل برانگیز است. حال این فاصله با کشورهای پیشرفته‌تر مانند نروژ 70واحد است که اختلاف بسیار قابل توجهی است. 

با این مقایسه و این وضعیتی که با آن روبه‌رو هستیم باید چه کنیم، به زبان دیگر چه عواملی در تغییر این رتبه‌بندی مؤثر هستند. نقش دولت‌ها در این میان چیست؟

در همین گزارش سازمان ملل متحد یکسری محرک برای وضعیت شاخص‌ها به همه کشورها توصیه شده است. در این گزارش مطرح شده که اگر می‌خواهید در بهبود وضعیت سرمایه‌های انسانی قدم بردارید باید از بازار جهانی بهره ببرید. در این زمینه شعاری نیز دارند که می‌گوید دانش را از جهان بگیر و آنچه را جهان به آن نیاز دارد، صادر کن. کشور ما نیز اگر بخواهد به این امر دست پیدا کند در نخستین قدم باید این بحث تحریم‌ها را پشت سر بگذارد تا بتواند با بازار جهانی تعامل کند و در وضعیت شاخص‌های سرمایه انسانی خود تغییراتی دهد. این سازمان نه درباره ایران بلکه در کل به همه کشورها توصیه کرده که اگر در جهت رشد می‌خواهید قدمی بردارید باید از انزوای جهانی خارج شوید، بنابراین برداشته شدن تحریم‌های ظالمانه علیه کشور، نقطه عطف مهمی برای بهبود وضعیت سرمایه‌های انسانی نیز خواهد بود. بحث سومی که این سازمان مطرح می‌کند، فعال کردن سازمان‌های مردم نهاد یا NGOهاست. متأسفانه ما در یک بازه زمانی طولانی NGOهای فعالی نداشتیم و به تازگی مشاهده می‌شود تلاش‌های مؤثری در این خصوص در حال انجام است. مخصوصا انجمن‌های علمی در این میان نقش مهمی دارند. چه خوب است در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلان از نظرات و توان علمی و تجربی انجمن‌های مهمی چون انجمن مدیریت ایران، انجمن مدیریت منابع انسانی ایران و دیگر انجمن‌های علمی کشور استفاده شود.

با توجه به بحثی که مطرح کردید ما چه سیاستی را باید در پی بگیریم. آیا در وضعیت تحریم‌ها که ما خواه ناخواه در وضعیت انزوا قرار داریم، می‌توانیم تغییراتی در وضعیت توسعه منابع انسانی خود ایجاد کنیم؟

یکی از مهم‌ترین محرک‌های توصیه شده در برنامه توسعه سازمان ملل متحد که سبب بهبود وضعیت منابع انسانی ما می‌شود، وضعیت تعهد دولت‌هاست. در این جایگاه ما باید ببینیم که دولت‌ها چه قدم‌هایی در این زمینه برداشته‌اند و در سیاست‌های کلی که دنبال می‌کنند آیا تعهدات لازم را گنجانده‌اند یا خیر. شناسایی، تربیت و به کارگیری افراد شایسته در پست‌های مدیریتی یکی از موارد مهمی است که باید دولت‌ها به آن توجه کنند، و به‌طور یقین این موضوع تاثیر مهمی در بهره‌وری سازمان‌ها و بنگاه‌ها در کشور دارد. رتبه‌ای که امسال ما در حوزه رشد این شاخص‌ها به دست آورده‌ایم، نشان می‌دهد که ما در دولت فعلی روند رو به رشد مناسبی را طی کرده‌ایم و نسبت به سال گذشته از میان 148 کشوری که بررسی می‌شود، از رتبه 83 به رتبه 80 رسیده‌ایم که تغییر مثبت و قابل تاملی است و نشان می‌دهد که دولت یازدهم کم‌وبیش در جهت تعهداتش قدم برمی‌دارد. (جدول 5).

با این بحث محرک تعهد دولت که به آن اشاره کردید، باید نتیجه گرفت که بحث توسعه سرمایه‌های انسانی یک مقوله از بالا به پایین است که توسط دولت قابل بهبود و تزریق به جامعه است یا اینکه نه می‌توان از پایین به بالا هم حرکت کرد و بخش‌خصوصی و مردم نیز در این میان سهیم هستند؟!

قطعاً سهم دولت صد درصدی نیست. سهم مردم و همان‌طور که اشاره شد NGOها نیز در این میان نباید نادیده گرفته شود. اگر بخواهیم درصدی حساب کنیم سهم NGOها و نهادهای مردمی 40 درصد و سهم دولت 60 درصد است. البته نکته قابل تأمل اینجاست که اگر حمایت دولت نباشد NGOها نمی‌توانند نقش خود را ایفا کنند.

این حمایت باید مادی یا معنوی باشد؟!

حمایت‌های معنوی و بوروکراتیک نقش مهمی دارد که دولت موانع را از سر راه انجمن‌ها و نهادهای مردمی بردارد. وگرنه بسیاری از نهادهای علمی چندان نیازی به حمایت مالی ندارند و می‌توانند خود از طریق بخش‌های حقیقی و حقوقی که با آنها مرتبط هستند نیازهای مادی خود را تأمین کنند. در حوزه توسعه سرمایه‌های انسانی علاوه بر برنامه توسعه سازمان ملل، سازمان مجمع جهانی اقتصاد، هرساله یک گزارش از وضعیت رقابت‌پذیری اقتصاد کشورهای عضو ارائه می‌دهد. نگاهی به رتبه ایران در این جدول به ما کمک می‌کند تا ببینیم در وضعیت رقابت‌پذیری اقتصاد با دیگر کشورها در چه جایگاهی قرار داریم. اینکه شاخص‌های رقابت‌پذیری اقتصاد چه هستند و بر چه اساسی اندازه‌گیری می‌شود را می‌توانیم در جدول 6 ببینیم. شاخص‌هایی که به سرمایه انسانی می‌پردازد بحث نوآوری، کارایی نیروی کار، بهداشت و آموزش ابتدایی و آموزش عالی و حرفه‌ای است که توسعه آنها نقش مهمی در توسعه سرمایه‌های انسانی و به تبع آن رشد اقتصادی کشور دارد.

موارد دیگری که در جدول می‌بینید نقش حمایت‌گر دارند و به‌نوعی زیرساخت‌هایی هستند که کمک می‌کند تا سرمایه‌های انسانی رشد پیدا کنند. در همین رابطه نقش اثر بخشی نهادهای مختلف به خصوص نهادهای دولتی بسیار مهم است. در جدول 7 وضعیت کشور ما به لحاظ نهادهای دولتی بررسی شده است. همان‌طور که گفته شد این گزارش به وضعیت 148 کشور عضو خود و مقایسه آنها با یکدیگر می‌پردازد. رتبه اخلاقی ما در میان 148 کشور جایگاه 121 و رتبه بسیار تأمل برانگیزی است. رتبه‌ای که وضعیت تعهدات اخلاقی و فسادهای مالی نهادهای دولتی را نشان می‌دهد. شاید برخی افراد و شرکت‌ها که به بحث مشاوره مدیریت اهمیت می‌دهند این شاخصه دوم برای‌شان اهمیت داشته باشد. در حوزه ممیزی و گزارش دهی، سازمان‌های دولتی ما به بهبودهای جدی نیاز دارند. رتبه 125 که در این رتبه‌بندی آمده نشان‌دهنده این امر است. امری که به قدرت ممیزی و گزارش دهی استانداردها مربوط می‌شود و شاخصی مهم برای رقابت‌پذیری اقتصاد است.

شاخص سومی که بررسی شده شاخص اثربخشی هیات‌مدیره سازمان‌هاست که این رتبه هم بسیار قابل توجه است. در این شاخص نیز ما رتبه 122 را دارا هستیم که نشان می‌دهد، اعضای هیات‌مدیره نهادها و موسسات و شرکت‌های ایرانی به همان دلیل توجه کمتر به شایستگی‌های مدیران، کم‌اثر هستند. این رتبه حتی طی سال 2013 تا 2014 نیز روند نزولی داشته و ما سه رتبه در جدول سقوط داشته‌ایم.

بنابراین وقتی هیات‌مدیره کم‌اثر است، باید نتیجه گرفت که رهبری سازمان اثرگذار نیست و خروجی مناسبی ارائه نمی‌دهد؟

دقیقا همین‌طور است. وقتی رهبری سازمان‌ها با چالش مواجه باشد، این موضوع به سطوح پایین‌تر سازمان نیز منتقل می‌شود و در نتیجه رقابت‌پذیری اقتصاد را تحت تأثیر قرار می‌دهد. البته نمی‌توان گفت که ما در همه شاخص‌ها وضعیت نزولی را طی کرده ایم. مثلاً در وضعیت امید به زندگی ما در میان 148 کشور رتبه 76 را داریم که نشان می‌دهد به‌طور اتفاقی در حوزه امید به زندگی وضعیت خوبی را دنبال می‌کنیم. رتبه‌ای که در سال 2013، 87 بوده و مشخص نیست که بر چه اساسی در سال 2014 یک پله صعود داشته است.

من باور دارم که با عزم و اراده ملی و با اتخاذ رویکرد خودمدیریتی و خودحکومتی در سطوح مختلف سازمانی و البته همان‌طور که مقام معظم رهبری فرمودند با کارسخت مبتنی بر برنامه‌ریزی صحیح به نتایجی عالی در کشور دست خواهیم یافت. یادمان باشد این شاخص‌هایی که به آنها اشاره شد و رتبه‌هایی که در جهان داریم، تنها یکسری عدد و رقم نیستند، بلکه می‌توان براساس این شاخص‌ها برنامه‌ریزی‌های کلان انجام داد و به سمتی رفت که جایگاه سرمایه‌های انسانی و به‌تبع آن رشد اقتصادی ما به شکل محسوس تغییر کند و توسعه بیابد.

8086

راهکارهایی برای ایجاد برند شخصی قدرتمند
یکشنبه 1394/04/7 ساعت 09:40 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست سید محمد اعظمی نژاد | ( دیدگاه ها )
سید محمد اعظمی نژاد 
رئیس کمیته آموزش و پژوهش-انجمن مدیریت ایران 
منبع: business2community
برند شخصی حداقل سه هدف اصلی برای افراد دارد: یافتن شغلی مناسب و با ارزش، ایجاد اعتبار و شهرت اجتماعی و در نهایت ایجاد نفوذ و تاثیر در یک حوزه تخصصی. اما جدا از انگیزه شما برای ایجاد برند شخصی راه‌حل‌های متنوعی برای ایجاد و تقویت برند شخصی وجود دارد.
 به وجود آوردن برند شخصی به میزان تلاش و صرف وقتی دارد که در طول روز به این کار اختصاص می‌دهید. برای مثال، ساده ترین راه ایجاد یک وبلاگ شخصی برای به اشتراک گذاشتن تجارب خود با دیگران است یا استفاده از شبکه‌های اجتماعی رایج که می‌توانید علاوه‌بر برقراری ارتباط، به انتقال دانش و تجربیات در آن بپردازید. در این نوشتار راهکارهایی برای ایجاد و توسعه برند شخصی موفق ارائه می‌شود:

1. به نام برند(نام تجاری) خود متعهد باشید. برای دستیابی به یک برند شخصی قدرتمند، باید تلاش دائمی داشته باشید و هیچ فرصتی را از دست ندهید. به صورت روزانه زمانی را برای تقویت برند شخصی خود اختصاص دهید. علاوه‌بر این هرگز اجازه ندهید که هیچ عاملی موجب ایجاد خدشه به فرآیند بهبود برند شخصی شما شود. گاهی برخی رفتارهای ناسازگار و نامناسب و همچنین برخوردهای صفر و یک موجب تخریب برند شخصی می‌شود. ...
ادامه مطلب

برچسب‌ها: برند , مدیریت ,


راهکارهایی برای صاحبان کسب‌وکار در شرایط رکود اقتصادی
پنجشنبه 1394/03/28 ساعت 09:59 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست سید محمد اعظمی نژاد | ( دیدگاه ها )
رئیس کمیته آموزش و پژوهش-انجمن مدیریت ایران 
منبع: Salesforce
حتی در شرایط اقتصادی نامناسب، صاحبان کسب‌وکار، به ویژه کسب‌وکارهای کوچک باید در جست‌وجوی روش هایی برای بهبود تجربه مشتریان، ارائه خدمات مناسب بهتر به آنها و بهره‌وری هر چه بیشتر برای باقی ماندن در موقعیت فشرده و رقابتی بازار باشند. واضح است که در شرایط رکود اقتصادی، تعداد بسیار کمی از کسب‌وکارها از این وضعیت دچار آسیب نشده‌اند و اکثر شرکت‌ها و سازمان‌ها صدمات این وضعیت اقتصادی را در کسب‌وکار خود تجربه کرده‌اند. 
اما نکته مهمی درباره رکود در بازار وجود دارد و آن اینکه کسادی بازار معمولا به صورت یکسان توزیع نمی‌شود. رکود کسب‌وکار به‌ویژه در کسب‌وکارهای خرد مانند فروشگاه‌ها به موقعیت جغرافیایی آنها و نوع محصولاتی که به فروش می‌رسانند، نوع مشتریان و عوامل دیگری بستگی دارد. شکی وجود ندارد که عملکرد فروش در دوران رکود اقتصادی ممکن است هرگز به اندازه شرایط اوج و عالی قبل از رکود نرسد، لیکن با تمرکز بر اهداف کوتاه و بلندمدت، هر کسب‌وکاری می‌تواند خود را برای رسیدن وضعیت مناسبی در وضعیت رکود آماده کند. در این نوشتار راهکارهایی برای غلبه بر شرایط رکود اقتصادی به صاحبان کسب‌وکار پیشنهاد می‌شود. 
1. بر حفظ مشتریان فعلی تمرکز کنید. 
یکی از آسیب‌های جدی برای کسب‌وکارهای کوچک و خرده فروشی، از دست دادن مشتریان و در نتیجه کاهش سهم بازار است که در بسیاری از موارد ضریب تاثیر منفی آن از رکود اقتصادی نیز بیشتر است. مطابق با قانون پارتو بیش از 80 درصد میزان فروش در هر کسب‌وکار تنها توسط 20درصد از مشتریان انجام می‌گیرد و این دقیقا همان گروه از مشتریانی هستند که باید برای حفظ و نگهداری آنها تمام تلاش خود را به‌کار گیرید. برای حفظ مشتریان فعلی خود می‌توانید این اقدامات را انجام دهید: 
ادامه مطلب

برچسب‌ها: بازاریابی , مدیریت ,
 
نظر سنجی
به نظر شما نقش هریک از ما برای بهبود کیفیت زندگی خود در کشور چقدر است؟

دیگر موارد
تعداد مطالب :
تعداد نویسندگان :
آخرین بروز رسانی :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
بازدید کل :
آخرین بازدید :

Instagram